Självmord vanligare bland unga kvinnor


Allt fler unga kvinnor tar sitt liv. Enligt statistik från Socialstyrelsen begick minst 47 kvinnor i åldersgruppen 15-24 år självmord förra året.
Den nedslående uppgiften kan man läsa i det senaste numret av Revansch, tidskrift för Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH.

Den siffran kan jämföras med 2004 då antalet var 34 kvinnor och 2005 då det var 39. Självmorden har totalt minskat under de senaste 20 åren utom just bland unga kvinnor.

Margit Ferm från Spes, Riksförbundet Suicidprevention och Efterlevandestöd, säger:

– Det här har vi oroat oss för i flera år eftersom suicidförsöken har ökat i gruppen flickor och unga kvinnor under många år.

Siffrorna bekräftar att psykisk ohälsa ökar över stora delar av världen men enligt en rapport från Göteborg så är självmord bland unga kvinnor vanligare i Sverige än i andra länder.

På riksdagens uppdrag har ett självmordsförebyggande program tagits fram av Nasp, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Programmet är tänkt att användas av skolorna för att göra personalen uppmärksam på de barn och unga som mår psykiskt dåligt.

– Vi måste alla bli bättre på att ta unga människors psykiska hälsa på stort allvar, vi måste bli bättre på att se dem i tid för att kunna ge hjälp och stöd i tid, säger Margit Ferm.

Revansch skriver också att enligt en granskning som genomförts av Sveriges Radios Ekonyheter anmäls inte alla självmord till Socialstyrelsen. Minst var tredje självmord blir inte anmält tror man, trots att sjukvården har en skyldighet att anmäla självmord i anknytning till vården.

Sedan början av förra året ska vårdpersonal anmäla om en patient begått självmord under eller upp till en månad efter kontakt med vården Under förra året anmäldes 362 självmord enligt Lex Maria. Totalt skedde minst 559 självmord i anslutning till vården under samma period.

Dessutom finns det 685 så kallade osäkra självmord, där obduktionen visar att det troligen handlar om självmord. Det innebär att nästan hälften av självmorden bland patienter, 47 procent inte anmälts.

FAKTA: Lex Maria är det vardagliga namnet på lagen som innebär att vårdpersonal har skyldighet att till Socialstyrelsen anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Bakgrunden till namnet är en incident 1936 då ett antal patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling.

Källa:Revansch