Självmord bland äldre på den kinesiska landsbygden blir allt vanligare
Två män lyssnar på radio i närheten av ett majsfält i Henanprovinsen i Kina. Allt fler gamla människor begår självmord i Kina, på grund av dålig ekonomi, dålig hälsa eller ensamhet, enligt en sociologisk studie. (Foto: Greg Baker/AFP/Getty Images)


Självmord bland gamla håller på att bli ett utbrett fenomen på den kinesiska landsbygden, enligt en sociologisk studie.

En migrantarbetare tog ledigt i sju dagar från sitt jobb i staden efter att han fått höra att hans gamle far, som bodde på landet, var döende. Några dagar efter att sonen kommit hem stabiliserades dock faderns tillstånd. Då sade sonen till fadern: ”Kommer du att dö eller inte? Jag är bara ledig i sju dagar, och det ska inkludera din begravning.”

Efter det kalla budskapet från sonen begick fadern självmord. Sonen ordnade begravningen snabbt, precis innan hans ledighet tog slut, och återvände därefter genast till arbetet i staden.

Det här är
bara ett av många insamlade fall i ett statligt finansierat sociologiskt forskningsprojekt om just gamla människors självmord på landsbygden, som China Youth Daily rapporterade om.

”Självmordsfrekvensen bland äldre på landsbygden har ökat extremt snabbt sedan år 2000, och situationen är nu mycket allvarlig,” sade Liu Yanwu, ledare för forskningsprojektet och sociologilärare på Wuhans universitet.

Forskningsprojektet inleddes 2008 och pågick i sex år i över 40 byar i 11 provinser.

I den första
byn som forskarna besökte, i Jingshan-häradet i Jingmen i Hubeiprovinsen, fick de samma svar från flera invånare när de frågade om det förekom onaturliga dödsfall bland äldre, enligt Liu: ”Det är få äldre som dör en naturlig död här.”

Enligt Liu var det minst 30 procent av de äldre som begick självmord i den här byn, och det var en försiktig uppskattning, sade han. Bara under de två veckor som forskarna tillbringade i byn tog tre äldre människor sina liv.

I ett av självmordsfallen i Jingshan-häradet dog en 69-årig man ensam efter att ha druckit bekämpningsmedel i sitt eget vardagsrum, samtidigt som han brände ”papperspengar” för att sörja sig själv. Papperspengar är symboliska låtsaspengar som de efterlevande traditionellt bränner för de dödas skull, som en sorgehandling, i Kina.

En invånare sade till Liu att den gamle mannen hade en dålig relation till sin son och svärdotter, och var rädd att de inte skulle sörja honom när han dog, så han gjorde det för sig själv.

Att äldre människor begår självmord i den här byn hade blivit så vanligt att det inte längre chockade invånarna.

”Vi ser det som naturliga dödsfall”, sade en läkare i byn. Han sade till Liu att många äldre människor väljer att ta sina liv om de drabbas av svåra sjukdomar, för att inte bli en belastning för sina barn.

Till och med de äldre själva hade accepterat situationen.

En gammal kvinna sade till Liu: ”Gamla människor här har tre söner: bekämpningsmedlet, repet och vattnet. De är de tre mest pålitliga sönerna.” Hon syftade på de tre vanligaste självmordsmetoderna: Att dricka bekämpningsmedel, hänga sig eller dränka sig.

”Ju lugnare de här människorna är inför det här fenomenet, desto mer skrämmande är det”, sade Liu till China Youth Daily.

Liu kallade fenomenet för en ”sjuk självmordstrend”. Det finns tre huvudsakliga skäl till självmorden bland äldre på landsbygden: Ekonomi, dålig hälsa och ensamhet. Enligt Lius data hade 60 procent av fallen med de två första orsakerna att göra. Många äldre människor är rädda för att bli en börda för sina barn.

En del av barnen vill inte heller axla ansvaret att ta hand om sina gamla föräldrar.

”Jag har det tillräckligt svårt ändå. Hur ska jag kunna ta hand om de gamla?” sade flera medelålders bönder till Liu.

”Såsom det är i Jingshan i dag kommer det troligen att vara på många andra platser i morgon”, sade Liu. Han menar att om situationen ska kunna förändras måste man förhindra att de gamla hamnar i en situation där de blir desperata på grund av fattigdom, sjukdom eller ensamhet.

2013 hade Kina över 200 miljoner invånare som var äldre än 60 år, vilket utgör 14,9 procent av befolkningen, enligt Kinas civilministerium. Personer som är äldre än 65 utgör 7,6 procent av befolkningen, enligt statliga medier.

Den äldsta delen av befolkningen har växt dramatiskt på grund av att medellivslängden ökat och den ettbarnspolitik som Kina bedriver.

”Alla blir gamla”, sade Liu. ”Gamla människor borde få leva bättre liv och dö med värdighet, inte ta till sådana här onormala metodet. Det är hemskt sorgligt.”