Självkritisk Sahlin vill förnya s


Det var en självkritisk Mona Sahlin som höll sitt första förstamajtal som partiordförande för socialdemokraterna.

-Vi behöver förnya och modernisera oss utan att tappa traditionerna och värderingar som är våra, sade hon inför flera tusen åhörare på Larmtorget i Kalmar.

Hon pekade ut arbetsmarknadspolitiken som ett området som måste förnyas.

-Arbete åt alla är själen och hjärtat i socialdemokratin för mig.

Sahlin uppgav att paritet i riksdagen i morgon ska föreslå en fördubblad satsning på kvalificerad yrkesutbildning och åtgärder för att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Sahlin var kritisk mot den borgerliga regeringens jobbgaranti för unga och menade att unga kommer att tvingas sitta 30 timmar i veckan på allt mer utarmade arbetsförmedlingar.

-Det är husarrest, sade hon.

-Man kan inte bara sparka och ställa krav på arbetslösa, man måste också ge dem stöd, sade Sahlin.

Sahlin lovade också att höja ersättningsnivåerna i a-kassan till 80 procent. Däremot kommer inte allt att återställas som den borgerliga regeringen inför, om socialdemokraterna vinner nästa val.

Ett annat område som den nya partiledaren vill förnya är skolan.

-Vi ser att skolan i dag behöver förändring, men inte som Jan Björklund (skolministern) vill, sade Sahlin.

-Vi har aldrig varit emot kunskap och utbildning. Vi vet vilka barn som förlorar på att det inte är tillräcklig ordning i skolan. Men det har vi inte varit tydliga med.

Sahlin aviserade också att partiet ska ta fram ett program för satsningar på barnkultur och att hon vill att bostadstilläggen för pensionärer ska bli bättre.

Enligt polisen deltog runt 4 000 människor i manifestationen.

Sahlin uppmanade också till kamp mot rasism och till att ta debatten med Sverigedemokraterna.

-Zlatan är svensk. Låt Sverigedemokraterna förbli en osvensk rörelse. Ta debatten med Sverigedemokraterna, sade hon.

Före majtalet demonstrerade knappt 70 nazister från Nationalsocialistisk front utan tillstånd i Kalmar. De skrek okvädesord riktade mot bland annat Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt innan de frivilligt avvek från platsen.