"Själen pånyttföds efter utträdet ur kommunistpartiet"
Snart har 100 miljoner utträden registrerats. (Bild: Epoch Times)


Från redaktören: Epoch Times publicerar här direkta översättningar av uttalanden från kineser när de lämnar det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess underorganisationer. Sådana här uttalanden lämnas till en webbsida tillhörande den kinesiska versionen av Epoch Times, Dajiyuan. Agerandet att avsäga sig, utträda ur eller lämna KKP, på kinesiska kallat ”tuidang”, började i slutet av 2004, kort efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en redaktionell serie som utforskar KKP:s natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och öppen glimt av historien medan den skapas: det kinesiska folket som vänder ryggen åt kommunistpartiet och väljer samvete framför pragmatism, och som fredligt förebådar ett framtida Kina fritt från partiets styre.

Jag vill träda ut ur Ungdomsligan

Jag bor i staden Urumqi. Jag gick med i den Kinesiska ungdomsligan 2003. I barndomen och ungdomen brukade jag, på grund av partiets ständiga hjärntvätt, lyda allt som kommunistpartiet sade. Jag hade också en önskan om att gå med i kommunistpartiet en dag. Jag började dock ifrågasätta saker efter att ha fått kännedom om 4-juni-massakern på Himmelska fridens torg. Jag trodde inte helt på vad de hade gjort, men jag förstod slutligen sanningen efter att ha fått reda på så många fakta. Jag gick inte ur Ungdomsligan då, eftersom jag tyckte att människor ändå var lyckliga under partiets ledning. Åtminstone hamnar Kina inte i kaos eller krig, som en del andra länder, och samhället är fortfarande relativt stabilt. Men efter höghastighetstågskollisionen den 23 juli ändrade jag mig. Vad för sorts samhälle är det här? Vad är det här för sorts system? Kallt! Okänsligt! Brutalt! Jag skulle inte göra rättvisa åt minnet av de 200 offren för olyckan om jag behöll medlemskapet i Ungdomsligan! Härmed tillkännager jag officiellt mitt utträde ur Ungdomsligan! Jag vill inte ha någon koppling till den eller dess närstående organisationer.

Ma Long

28 juli 2011

Urumqi, Xinjiang Uiguriska Autonoma Regionen

http://tuidang.epochtimes.com/index/showpost/id/9197759

Att lämna KKP ger min själ och mitt liv en nystart

Som kines med samvete och rättvisa kan jag inte längre vara åskådare. Under KKP:s ledning har alla människor blivit passagerare på ett höghastighetståg. Vi kan inte uttrycka oss fritt. Vi kan inte uttrycka det mest grundläggande kravet på mänskliga rättigheter. Vi tvingas bli okänsliga och hjärtlösa. Vi kan inte fortsätta så här längre. Det jag kan göra just nu är att lämna det här omänskliga kommunistpartiet.

Luo Weirang

July 30, 2011

http://tuidang.epochtimes.com/index/showpost/id/9208718

Deklaration

Jag är lantbrukare, född på 50-talet. Jag har gått igenom Kulturrevolutionen, demokratirörelsen 1989, och miste min svärson, som olagligen skickades till arbetsläger för att han utövade Falun Gong och för att han distribuerade material som talade om fakta om Falun Gong. Som utexaminerad från ett välkänt universitet i Peking blev han förföljd till döds i slutet av 2008 när han var bara 31 år.

Min dotter har efter att hon förlorade sin make fortsatt att följa principerna Sanning, Godhet och Tålamod i sina kontakter med människor. Jag upplever barmhärtigheten och kraften i Falun Gong genom henne. Jag ber härmed min dotter skicka detta uttalande å mina vägnar. Jag deklarerar högtidligt mitt utträde ur Ungdomsligan och alla andra organisationer som ligger nära det onda kommunistpartiet.

He Yongxiang

China

27 juli, 2011

http://tuidang.epochtimes.com/index/showpost/id/9190423

Lämnar frivilligt de Unga pionjärerna

Jag tvingades gå med i de Unga pionjärerna när jag gick i fösta klass. Jag var naiv och okunnig. När jag ser tillbaka måste jag säga att mina grundläggande mänskliga rättigheter kränktes när de lurade och tvingade mig att gå med i Unga pionjärerna. Jag vill uttala detta klart, även om mänskliga rättigheter aldrig respekteras i Kina.

Till sist kommer detta förfallna system att bli historia. Jag hoppas att de så kallade Unga pionjärerna inom kort bara kommer att vara ett skämt. Oskyldiga barn som inte vet vad kommunism är tvingas avge ett heligt löfte att följa och slåss för kommunismen under resten av livet. Det här landet är så sorgligt och löjligt. Nu hoppas jag bara att fler människor ska komma att förstå sanningen.

Wang Mingxue

27 juli 2011

http://tuidang.epochtimes.com/index/showpost/id/9191321

Översatt från engelska.