Situationen kan förvärras efter nya jordbävningen i Sichuan
Efter jordbävningen den 30 augusti. Ett barn pekar på en märkbart lutande byggnad. (Foto: The Epoch Times)


En jordbävning på 6,1 på Richterskalan drabbade staden Panzhihua i länet Huili, Sichuanprovinsen, den 30 augusti.

Sedan midnatt den 31 augusti har 436 efterskalv registrerats. 177 000 byggnader har skadats eller rasat samman. Chengkunjärnvägens trafik avbröts tillfälligt och tre stora broar i Panzhihua skadades. Tre reservoarer i Lianshanzhou sprack och större delen av infrastrukturen i det drabbade området skadades allvarligt. 80 000 personer har påverkats.

Experter är oeniga om huruvida denna jordbävning är geologiskt sammanlänkad med det stora skalvet i Wenchuan i maj, eller om det är en helt separat händelse.

Enligt den lokala jordbävningsbyrån hade 36 personer rapporterats döda och 306 skadade fram till klockan 11 den 1 september. Eftersom jordbävningen påverkade flera län och städer och det har varit många efterskalv kan katastrofens omfattning komma att växa. 

En reporter från Epoch Times ringde civiladministrationsbyrån i länet Huili, som ligger 64 kilometer från epicentrum. En anställd menade att orten Lixi drabbats hårdast, med 25 döda hittills, 4141 kollapsade och tusentals allvarligt skadade byggnader.

Trots att mer än tiotusen tält levererades samma kväll som skalvet lider man brist på filtar och tält i katastrofområdet. Vägar i området är mestadels oskadda, elektriciteten fungerar och det finns gott om färskvatten eftersom katastrofområdet ligger nära floden Jinsha.

Angående hur jordbävningen påverkat de boende i området, sade den anställde vid civiladministrationsbyrån:

– Vi har ännu inte kunnat återgå till ett normalt liv än. Invånarna är mycket utspridda över området; de nuvarande siffrorna på materiella skador och dödsfall är bara tidiga uppskattningar. Igår inträffade tre efterskalv, varav det värsta uppmättes till 5,6 på Richterskalan. 

En man vid namn Jin som arbetar i länet Miyi inom staden Panzhihua sade till reportrar att många enkla hus av soltorkat tegel skadats eller rasat ihop, men att det inte varit många dödsfall. En invånare dog under en rasad byggnad.

Skolstarten i såväl Panzhihua som Chuxiongzhou i Yunanprovinsen, som också skadades i jordbävningen, har skjutits fram till den 8 september. Enligt Renhedistriktets nödhjälpscenter har jordbävningen orsakat sprickor i 66 av distriktets skolbyggnader. 

Fastän mer än tre månader gått sedan den katastrofala jordbävningen i Wenchuan som krävde nästan 70 000 dödsoffer har rädslan inte lagt sig hos de boende i drabbade områden. Enligt Jin vågar man inte vistas inomhus.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/sichuan-earthquake-wenchuan-china-3683.html