Siste arabdiplomaten lämnar Bagdad
Nu har den siste arabdiplomaten lämnat Bagdad. Al-Lamani fick i mars 2006 i uppdrag att bidra till nationell försoning i Irak. (Foto: AFP/Dasski)


Den siste diplomaten från arabvärlden har beslutat att lämna Irak. Orsaken är bristen på ”arabisk vision” för att lösa konflikten i Irak.

Företrädaren för Arabförbundet i Bagdad, marockanen Mokhtar al-Lamani, meddelade i ett handskrivet brev som AFP tagit del av att han beslutat sig för att lämna sin befattning i slutet av februari på grund av ”oförmåga att åstadkomma något väsentligt eller positivt” på grund av ”frånvaron av varje slags arabisk vision” om hur konflikten ska lösas.

Ambassadörer från arabländerna är numera stationerade i grannlandet Jordanien. Orsaken är att arabiska diplomater i Bagdad har blivit måltavlor för rebeller. En egyptisk tillträdande ambassadör kidnappades och mördades i juli 2005 och i maj 2006 kidnappades en representant för Förenade arabemiraten.

al-Lamanis brev till Arabförbundets ledare Amr Mussa skickades i förra veckan. Beslutet är ett slag mot den irakiska regeringen, som länge har argumenterat för ökad arabisk diplomatnärvaro.

Det uppdrag al-Lamani fick i mars 2006 var att bidra till nationell försoning i Irak. Han stötte givetvis på stora svårigheter.

Bland annat skulle han förbereda en försoningskonferens som uppföljning på ett möte i Kairo i samma syfte i november 2005. Projektet har gång på gång måst skjutas upp.