Sista dag 28/1! Inbjudan till internationell fototävling
(Foto: AFP)


För att söka efter den inneboende godheten hos människor, bejaka positiva förmågor som tar sig uttryck i kulturer världen över och för att sprida inspirerande bilder av mänskligt blomstrande till människor i hela världen genom fotografi, arrangerar Epoch Times International nu den globala fototävlingen, The Global 2006/2007 New Era of Culture and Humanity Photography Contest, (Ny era för kultur och mänsklighet).

Kvalifikationer och krav:

• Vem: Fotografer, professionella eller amatörer, som är intresserade av kultur och mänsklighet.
• Hur: Såväl analoga som digitala bilder godtas
• När: Inga restriktioner om när en bild ska vara tagen.
• Vad: Bildkompositionen måste innehålla människor

Tävlingens tema

Tävlingsbidragens bilder ska skildra den rikedom som kulturen kan uppnå genom att uttrycka den mänskliga naturens vänlighet, sunda känslor och goda egenskaper.

En bild kan till exempel fånga ett uttryck av kärlek, omtanke, rättvisa, fred, uthållighet, mod, hjälpsamhet, andlighet eller vänskap.

Sista inlämningsdag

Fotografier ska vara mottagna senast onsdag den 28 februari år 2007, kl 24.00 (U S Eastern Time)

Inlämningsförfarande

1. Skicka digitala bilder via e-post (har ni analoga bilder – vänligen skanna in dessa och skicka den digitala kopian). Bilder ska skickas i jpg/jpeg-format.

Bildstorlek bör vara 1 280 x 960 pixlar för landskapsbilder eller 960 x 280 för porträtt; andra storlekar godtas om bredden inte är större än 1 280 pixlar och höjden är i proportion till detta. Bilder bör inte överskrida 1,5 Mb i filstorlek. Deltagarna behöver behålla originalnegativ eller de digitala filerna för bekräftelse av eventuellt prisbelöning.

2. Skicka till följande e-postadress: photo2006@epochtimes.com (De som skickar från Kina kan använda en annan adress: picture2007@gmail.com )

3. Använd nedanstående formulär för inlämnande av bilder, ofullständiga eller felaktiga uppgifter kommer inte att behandlas. Vänligen fyll i formuläret på engelska.

Subject/Ämne: Global 2006-2007 New Era of Culture and Humanity Photography Contest – XXX (deltagarens fullständiga namn)

Vänligen lämna fullständig information enligt önskemål nedan i e-postbrevet.

Name/Namn: (fullständigt namn)

Pen-name/Pseudonym: (för användning vid publicering, max 10 ord. Om denna rad lämnas blank används det riktiga fullständiga namnet.)

Nationality/Nationalitet: (land där medborgarskap innehas)

Photo details/Bildinformation (vänligen begränsa varje insändning till fem (5) bilder, och lämna följande information för varje bild som skickas in):

Photo Caption/Bildtext: (max 20 ord)

Photo description/Bildbeskrivning: (max 200 ord)

Date of the Photo/Datum då bilden togs: (ingen gräns)

Bedömningsförfarande:

1. Första bedömningen: Inom sju dagar efter mottagandet, kommer arrangören att granska allt inskickat material vad gäller kvalitet och huruvida det överensstämmer med tävlingens krav och ämne. Fotografier som klarar första bedömningen kommer att publiceras direkt på tävlingens hemsida, vilken kommer att vara öppen för allmänheten för fritt granskande under tre dagar. Tävlingsdeltagare kommer inte att meddelas separat. Vänligen titta på hemsidan för att avgöra om dina bilder har klarat den första bedömningen.

2. Slutligt urval: Arrangören kommer att bjuda in internationellt erkända fotografer att delta i granskningspanelen. Panelen kommer att utse de vinnande bilderna mellan 10 och 31 mars 2007. Vinnande fotografier kommer att publiceras och vinnarna meddelas på den e-postadress som lämnades när bilden skickades in. När varje vinnare har tillhandahållit de analoga eller digitala bildernas original förbereds överlämnandet av priserna.

3. Tillkännagivande och publicering: Vinnarna meddelas formellt under perioden  2 – 30 april 2007 på tävlingens hemsida, för närvarande är den på kinesiska, men en engelskspråkig   hemsida  kommer också att  startas snart: http://www.epochtimes.com/b5/6/11/20/n1527973.htm

Priser i fototävlingen Ny epok för kultur och människa

Epoch guldpris: en vinnare, 1 000 USD och en medalj
Epoch silverpris: en vinnare, 500 USD och en medalj
Epoch bronspris: en vinnare, 300 USD och en medalj
Epoch Masterpiece-pris: tio vinnare, 100 USD var och ett diplom till var och en
Epoch Excellence-pris: tjugo vinnare, ett diplom till var och en

Kompletterande villkor:

1. Skicka in tävlande bidrag enligt rådande bestämmelser, inskickade bilder som ej uppfyller kraven kommer inte att behandlas.

2. Det är tillåtet att använda digitala bildbehandlingsprogram för att beskära, ändra storlek, justera upplösning och göra annan nödvändig digital fotobehandling. Att sy ihop, sammanfoga bilder eller tillföra artificiellt innehåll är inte tillåtet.

3. Plagiering är strängt förbjudet. De som bryter mot detta får ta det rättsliga ansvaret för brott mot upphovsrätten. Arrangören, The Epoch Times International, är ej ansvarig för brott mot upphovsrätten som de tävlande begår. I händelse av plagiering kommer arrangören, förutom att dra tillbaka ett eventuellt pris, att kräva åter alla pengar och diplom som utdelats.

4. När inlämnat material passerat den första bedömningen kommer fotografen att få ge sitt medgivande till arrangören för publicering på avsedd hemsida där allmänheten kan titta på bilderna (inte begränsat till tävlingsperioden). Tävlande bidrag kommer att finnas kvar oavsett om bilderna vinner pris eller inte, förutom i fall av plagiering.

5. Deltagaren kommer att äga upphovs- och äganderätt till vinnande bidrag. Men arrangören äger rätten att offentligt ställa ut, förevisa och publicera bilderna i publikationer som är relaterade till tävlingen utan att någon extra kompensation utgår för detta.

6. Upphovsmannen äger rätten till de analoga originalbilderna eller de digitala orginalbildfilerna. Arrangören tillåter att vinnaren behåller kopior av det vinnande bidraget och får använda kopiorna utan begränsning. Emellertid får vinnarna på prisnivåerna guld, silver och brons inte skicka in samma bilder till andra fototävlingar.

7. Prisvinnares bidrag (guld, silver, brons, masterpiece) begränsas till ett foto per deltagare; de bekräftade vinnande bidragen kommer ej att returneras.

8. Vinnare skall skicka analoga originalbilder eller digitala orginalbildfiler (måste inkludera komplett EXIF-information) inom två veckor efter tillkännagivandet av priset annars återkallas priset; när ett pris är återkallat kommer inte någon betalning eller utfärdande av diplom att göras (beskärning eller justering av ljusstyrka är tillåtet).

9. Om inte något inskickat bidrag motsvarar önskad standard för något pris kommer detta pris inte att utdelas.

10. Inlämnade bidrag kommer inte att returneras till den tävlande (inklusive bidrag som inte motsvarar kraven). Arrangören kommer inte att hållas ansvarig för arkivering.

11. Det fordras att deltagare accepterar alla krav som angetts i denna stadga. För eventuella frågor som ej tagits upp här, kan arrangören publicera tydliggöranden på tävlingens hemsida.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-18/49368.html