SIS tar fram ISO-standard för socialt ansvar
Demonstrationen visar 2008 års Pekingolympiads maskot som gjorts till en utnyttjad arbetare. Aktionen framför Olympic House i Hongkong, den 11 juni kom till efter rapporter om påstått utnyttjande av omfattande barnarbete för att tillverka prylar inför det olympiska spelet. (Foto: AFP/Philippe Lopez)


En global standard för företagens sociala ansvarstagande ska tas fram under ledningen av Svenska standardiseringsinstitutet SIS, och dess brasilianska motsvarighet ABNT.

Standarden som heter ISO 26000 Guidance on Social Responsibility kan vägleda företag när de arbetar med frågor om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik, antikorruption och miljö.

Erika Messing, pressansvarig SIS, säger att tanken med standarden är att den ska fungera som riktlinjer och normer vilka företagen ska leva efter samt ge företagen bekräftelse på att de arbetar på ett socialt ansvarstagande sätt.

Projektet engagerar intressenter från 75 länder, inklusive Kina och Ryssland, samt ett flertal stora internationella organisationer, bland annat UN Global Compact, ett frivilligt FN-initiativ som startades 2000 för att engagera företag, organisationer och regeringar att främja arbete med liknande frågor.

Femtiofyra svenska företag och organisationer ska vara med och utforma den nya standarden.

– Det finns fortfarande möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av standarden, säger Bengt Rydstedt, projektledare för den svenska delen av projektet i ett pressmeddelande en 11 juli.

Kristina Sandberg på SIS är ansvarig för det globala arbetet. Den 23 juli 2007 ska SIS presentera delresultatet.

ISO

ISO (internationella standardiseringsorganisation) är ett oberoende nätverk av nationella standardiseringsinstitutioner i 157 länder, med säte in Genève.


En av många immigranter från fattiga Afrika till rika Europa. Hade internationella företag och afrikanska regeringar tagit större socialt ansvar så hade afrikaner kanske inte behöver riskera livet i försöken att ta sig till Europa. (Foto: AFP/Desiree Martin)

En av många immigranter från fattiga Afrika till rika Europa. Hade internationella företag och afrikanska regeringar tagit större socialt ansvar så hade afrikaner kanske inte behöver riskera livet i försöken att ta sig till Europa. (Foto: AFP/Desiree Martin)