Singapore låser in människorättsadvokat på mentalsjukhus
Ng Chye Huay (vänster) och Erh Boob höll en protest framför Kinas ambassad i Singapore den 20 juli 2006. Deras försvarsadvokat Madasamy Ravi, har tvingats in på mentalsjukhuset av myndigheterna i Singapore. (Foto: Epoch Times)


Myndigheterna i Singapore har tvingat in stadens ledande människorättsadvokat Madasamy Ravi på en psykiatrisk institution. Ravi motsätter sig intagningen, vilken gjordes efter han börjat försvara elva Falun Gong-utövare i en serie åtal vilka Ravi tror har politiska motiv.

Falun Gong-utövarna misstänker att regeringen i Singapore driver fram åtalen för att behaga kommunistregimen i Kina, som förföljer Falun Gong.

Ravi arresterades den 19 september, sade hans syster Seeniamah. Samma dag skulle han resa till Genève för att vända sig till FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

Ravi har tidigare berättat för Epoch Times att han skulle tala till rådet om de oegentligheter han observerat under sitt arbete som försvarsadvokat för Falun Gong-utövarna i Singapores lägre domstol. Likaså skulle han tala om domstolens brist på självständighet.

Dagarna mellan att Ravi greps och lades in på sjukhus, släpptes han ”på prov” i familjens vård, sade familjemedlemmarna. Sedan sade polisen till dem att Ravi skulle fänglas och att de inte skulle kunna träffa honom överhuvudtaget – om inte de gick med på att överlämna honom till sjukhuset. Ravis bror Sivam skrev därefter under dokumenten för inläggning på sjukhuset. Ravi tvingades ta lugnande medel och blev intagen på Adam Road-sjukhuset i Singapore, sade hans syster.

Ravi har inte någon mentalsjukdom, enligt personer i hans bekantskapskrets. En källa som står nära Ravi, som förblir anonym av säkerhetsskäl, lyckades besöka Ravi torsdagen den 22 september. Ravi verkade vara vid god hälsa, men sade att han var inlagd på sjukhuset mot sin vilja och ville bli frisläppt omedelbart. Enligt källan hade Ravi sagt att han ”inte kände sig säker” på sjukhuset.

År 2005 gjorde Ravi ett framgångsrikt besök på FN:s dåvarande kommitté för mänskliga rättigheter. Han blev måltavla för de singaporeanska myndigheternas vrede sedan han fått FN:s specialrapportör för utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, Philip Alston, att offentligt uttala sig om en dödsdom som tillkommit efter en summarisk rättegång i Singapore.

När denna artikel skrevs var Ravi fortfarande intagen på sjukhuset. Alla försök från Epoch Times att nå honom har blockerats av personal på sjukhuset. Den statligt ägda pressen i Singapore har rapporterat att rättegången för Falun Gong-utövarna kommer att skjutas upp till följd av försvarsadvokatens frånvaro.

Fotnot: Reporten Jaya Gibson bevakades och skuggades av den lokala polisen efter det att han hade rapporterat från Singapore om rättegångsförhandlingarna mot Falun Gong-utövarna, och från deras protester vid International Monetary Fund (IMF) och Världsbankens möten i Singapore tidigare i september.

När han sedan återvände till Singpore efter en kortvarig resa till Europa, häktades han av immigrationsmyndigheten och deporterades till Australien den 25 september. Ingen orsak angavs.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-9-28/46432.html