Sima Qian skrev Kinas första fullständiga historia
Sima Qian - fadern till Kinas första fullständiga historia. (Illustatör: Blue Hsiao, Epoch Times)


Sima Qian levde under Handynastin och är i och med med sitt verk Shiji, ”Den store historikerns nedteckningar”, betraktad som upphovsmannen till den kinesiska historieskrivningen.

Sima Qians far tjänade Handynastins kejsar Wu som ämbetsman hos de stora skriftlärda. År 126 f.Kr. arrangerade fadern en landsomfattande resa för Sima Qian, som då var tjugo år. Sima Qian hade stor nytta av den här resan; han fick breddade vyer, stor kunskap och nya vänner, och han fick möjlighet att studera en rik samling av historiska förstahandsskildringar.

När Sima Qian återvände från resan fick han tjänstgöring på slottet. Ett av hans uppdrag var att följa med kejsare Wu och inspektera olika områden i landet. Vart han än reste med kejsaren så samlade han in och sammanställde lokala historiska dokument.

Senare gick faderns arbete i arv till Sima Qian. Han fortsatte med det ambitiösa projektet att teckna ned Kinas första hela historia, ”Shiji”, som precis hade påbörjats av hans far.

Sima Qian ansåg att historiker bör vara opartiska och självständiga personer – inte bara upprepa det kejsaren sade. För att skriva sakligt och opartiskt om historiska personer och händelser, ägnade han mycket tid och ansträngning åt att samla in historiska detaljer och kontrollera att de stämde, oavsett hur mycket arbete det än medförde.

Sima Qian gjorde sitt bästa för att säkerställa att registreringen blev heltäckande och objektiv. En utmaning han ställdes inför var hur registreringen av kejsarens och dennes fäders handlingar skulle gå till. Sima Qian beslutade till sist att skriva ner allt, både goda och dåliga gärningar, vilket irriterade kejsare Wu.

År 98 f.Kr. var
Sima Qian inblandad i ett rättsfall angående general Li Lings kapitulation för Xiongnu, Kinas fiende i norr. Kejsaren förklarade generalen förrädare eftersom rykten sade att generalen hade börjat träna Xiongnus trupper. Sima Qian var den enda personen som försvarade general Li i domstolen. Kejsar Wu blev rasande och beordrade att Sima Qian skulle fängslas i väntan på avrättning för att ha förtalat kejsaren.

Sima Qian fick straffet sänkt till fängelse och kastrering, vilket var extremt förödmjukande. En son förväntades bevara sin kropps integritet, en kropp som föräldrarna har gett. Så detta straff var mycket allvarligt och skulle normalt leda till självmord för att bevara hedern. Sima Qian hade avgett ett löfte vid faderns dödsbädd: att fullborda sitt monumentala arbete med Shiji, så han valde att leva och att istället uthärda skammen av kastreringen.

Han använde sedan varje minut han hade till sitt arbete. År 91 f.Kr., vid 55-års ålder och 10 års hårt arbete, avslutade han till slut det historiska dokumentet ”Shiji”.

Shiji, (Den store historikerns nedteckningar), är ett högst enastående historiskt mästerverk – den första fullständiga historien om Kina fram till Sima Qians egen tid. Den omfattar mer än två tusen år från den Gule kejsaren till kejsar Wu av Han.

Den består av totalt 520 000 ord och sammanfattar 3 000 år av kinesisk historia. Den täcker allt från härskare, kungar, kejsare och kungahus till adelsmän, feodala familjer och storartade enkla människor med principer. Den inkluderar även sociala riter, musik, kalender, astronomi, litteratur och ekonomi.

Citat av Sima Qians ord i ”Shiji” såsom ”registrera ingenting annat än sanningen” och ”inget skryt och inget döljande” har fått många lovord av kinesiska historiker. Genom att sätta sin personliga ära åt sidan lämnade han till senare generationer en enastående och fullständig historia över det tidiga Kina.