Shoppingen i Sverige ökar igen


Shoppingen i Sverige ökar igen. Hos detaljhandlarna gick juni månad bättre i år än föregående år. Mätt i löpande priser uppmättes ökningen till 5,4 procent, ackumulerad ligger försäljningsutvecklingen på 1,9 procent.

Branscher som säljer varor som sällan köps, sällanköpsvaruhandeln, har haft en besvärlig inledning på året och det var först nu under juni som även de uppvisar försäljningsökning.

Handelns Utredningsinstitut, HUI, och Statistiska centralbyrån, SCB, som sammanställt statistiken, säger att kapitaltunga branscher har haft lite bättre utveckling det första halvåret. De tror att det har att göra med det nya rotavdraget som fastighetsägare kan få, den låga räntan som kan locka till upplåning och att fler semestrar hemma och ser då över sitt boende.

Det handlas, och ändå visar junisiffrorna att antalet sysselsatta minskade med 79 000 personer jämfört med samma period 2008. Detta drev naturligtvis upp arbetslösheten ännu mer och i slutet av juni var 87 000 fler arbetslösa.

Arbetslöshet oroar dock inte svenskarna enligt en undersökning som Demoskop gjort. I alla fall är det relativt få, 11 procent, som oror sig för att någon i hushållet ska bli arbetslös.

HUI och SCB sammanfattar januari till och med juni med, att ”trots lågkonjunktur har försäljningen i handeln alltså ökat jämfört med föregående år”.