Shen Yuns sanning uppenbarar sig för ekonomichef
Dale Robertson fick sin artistiska ådra stimulerad vid Shen Yun Performing Arts föreställning på Lincoln Center, David H. Koch Theater i New York, den 14:e januari. (Foto med tillstånd av NTD Television)


Ekonomichefen och konsulten Dale Robertson fick näring åt sin artistiska ådra under föreställningen med Shen Yun Performing Arts, som visades på Lincoln Center i New York.

– Det är nästan som ett gudomligt skimmer, sade hon utanför teatern i New York.

Shen Yun har som målsättning att återuppliva essensen i den traditionella kinesiska kulturen, ett arv med rötter i värden som anständighet och rättvisa, vördnad för det gudomliga och respekt för föräldrar, enligt Shen Yuns hemsida. Men över 60 års kommuniststyre i Kina har hotat att förstöra den.

Robertson tyckte mycket om föreställningens filosofiska sida.

– Gudarna, Buddorna och änglarna som kommer ner från himlarna integrerar livet och människorna, sade hon.

– Dimensionen av sanning och det gudomliga och hur vi som människor är kopplade till det. Så det sammanbinder de två världarna och det tyckte jag var så kraftfullt.

Klassisk kinesisk dans är en uråldrig konstform som kontinuerligt fördes vidare inom det kejserliga hovet och inom den forntida kinesiska teatern och operan, förklaras det på Shen Yuns hemsida.

Genom uttryck och form, tar de vackra dansrörelserna fram den djupare meningen av inre tankar och känslor, vilket reflekterar den mänskliga naturens egenheter, standarden för mänskligt uppförande, moraliska begrepp, mentalt tillstånd, ens värdesystem och så vidare.

För Robertson var Shen Yun något mer än storslaget. Hon upplevde en djup mening genom föreställningen.

– Det handlar om människor och om sanningen. Det får man verkligen uppleva på ett så vackert, strålande och sensationellt sätt, sade hon.

– Sanning är kärnan i hela vår mänskliga och gudomliga upplevelse. Som människa, är det vårt hem; det är sanning. Oavsett var i världen man är, så är det ett hem. Det är det livet handlar om och [Shen Yun] illustrerar det så många gånger.”

På Shen Yuns hemsida står det att klassisk kinesisk dans är en kultur som lämnats till oss av förfäderna. Dess skönhet borde vara rikedomar som hela mänskligheten får ta del av. Robertson sade att Shen Yun visade “det strålande hos människor tillsammans och vad de kan skapa genom en konstform.”

Hon uttryckte bestörtning över det faktum att Shen Yun inte får framträda i Kina.

– Det här är Kinas tradition. I vilken kultur som helst, att kunna lyfta upp traditionen, visa den på scen… och det magnifika i det, precisionen, och koreografin. Det är verkligen så fantastiskt, helt fantastiskt”, sade hon.

“Det är utanför Kina som Shen Yuns artistiska skapare har möjlighet att fritt uttrycka sig och sin uråldriga kultur”, kan man läsa på Shen Yuns hemsida. ”Deras mod att höja rösten är en inneboende del av Shen Yuns anda.”

Pamela Tsai och Charlotte Cuthbertson rapporterade.

New York-baserade Shen Yun har tre danskompanier som turnerar runtom i världen.

Shen Yun Performing Arts Touring Company framträder igen i New Yorks Lincoln Center 18-22 april.

För mer information, besök hemsidan sv.shenyunperformingarts.org

Epoch Times är mediepartner till Shen Yun Performing Arts.

Översatt från engelska.