Shen Yuns rättegång i Hongkong: Kritik av politiken om "ett land, två system"
En av presentatörerna av Shen Youn Peforming Arts i Hongkong har stämt Hongkongs regering för att ha nekat visum till nyckelpersoner i produktionen. (Foto: Li Ming/Epoch Times)


Epoch Times i Hongkong, som var en av värdarna för Shen Yun Performing Arts uppträdanden i den särskilada administrativa regionen, stämde nyligen Hongkongregeringen efter att den nekat visum till sex nyckelpersoner i produktionen, vilket tvingade Shen Yun Performing Arts att avbryta alla sju föreställningarna där.

Käranden anser att det var olagligt att neka visum och söker kompensation för de ekonomiska förlusterna orsakade av de inställda föreställningarna.Taiwans advokater för mänskliga rättigheter tar till orda och säger att denna incident återigen vittnar om att den kinesiska kommunistregimens politik om ”ett land, två system” är vilseledande. De uppmanar regeringen i Taiwan och människorättsaktivister i Hongkong och Taiwan att vidta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter och friheter i Hongkong och att hjälpa Shen Yun Performing Arts att få komma in i Hongkong

Den taiwanesiske advokaten Ken H C Chiu, delägare i advokatbyrån Kew & Lord, sade att det faktum att Shen Yun Performing Arts nekades inresa i Hongkong skall fördömas och att de inblandade borde ställas inför rätta. I själva verket finns det inget artistkompani som kan hitta lokala resurser som kan hantera viktiga tekniska detaljer i deras föreställning på bara ett par dagar, och inte heller skulle något annat land ställa något sådant krav.

– De tekniska medarbetarna finns inte där för att ordna stolar utan för att utföra viktigt tekniskt arbete som är nödvändigt för föreställningen. Deras särskilda kompetens är oersättlig, sade han.

Advokat Yong-Cheng Kao, tidigare generalsekreterare i Taipeis advokatsamfund, fördömde invandrarmyndigheterna i Hongkong.

– Detta lömska förtryck visar världen att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) diktatur har nått Hongkong. Hongkong har inte längre någon grund utifrån vilken de kan hävda att de skyddar sina medborgares rättigheter, vilket visar att politiken ”ett land, två system” är ett totalt misslyckande.

Kao sade också att KKP ständigt har tvingat invandrarmyndigheterna i Hongkong till verksamhet som är orättfärdig, olaglig och bryter mot mänskliga rättigheter. Taiwan kommer definitivt inte att acceptera detta.

– Vi måste stärka vår vilja i kampen mot denna diktatur. Vi måste be Taiwans regering att bli hårdare mot KKP:s brott mot mänskliga rättigheter.

Advokat Chiu sade att Falun Gong-utövare, som tidigare ville komma in i Hongkong, har deporterats med tvång många gånger. Den här gången är kränkningen av Shen Yun-artisternas mänskliga rättigheter ännu löjligare. Händelsen visar att politiken om ”ett land, två system” aldrig varit verklig.

Chiu tillade att Shen Yun representerar traditionell kinesisk kultur. Det är löjligt att KKP förbjuder det kinesiska folket att njuta av traditionell kinesisk kultur. Denna åtgärd visar KKP:s bedrägliga och hycklande karaktär. Det fruktar budskapet om sanning, godhet och skönhet som Shen Yun förmedlar. Det fruktar sanningen som berättas för det kinesiska folket.

Advokat Kao sade sig stödja att presentatören söker ekonomisk ersättning.

– Detta talar om för Hongkongregeringen att det inte bara är Shen Yun Performing Arts rättigheter som har kränkts, utan även rättigheterna för folket i Hongkong att få njuta av föreställningen, sade han.

– Invandrarmyndigheterna i Hongkong har brutit mot artikel 34 i Hongkongs grundlag, där det slås fast att ”bosatta i Hongkong skall ha frihet att bedriva akademisk forskning, litterärt och konstnärligt skapande och andra kulturella aktiviteter”, sade Theresa Chu, människorättsadvokat i Taiwan och verkställande direktör för Asiens gren av Human Rights Law Foundation.

Hon påpekade också att politiken ”ett land, två system är” inte är något annat än en enad- front-strategi avsedd att locka Taiwan att ge efter för KKP:s kontroll.

Chu uppmanade människorättsaktivister i Hongkong och Taiwan att säga sin mening om rättvisa och fördöma Hongkongs invandrarmyndighet.

– Efter att Hongkongs Epoch Times lämnade in stämningen kommer de att arbeta med att ansöka om att Shen Yun Performing Arts ska få resa in i Hongkong, och till slut även in i det kinesiska fastlandet. Vi hoppas att detta snart kommer att bli verklighet, tillade hon.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34469/