Shen Yuns orkester följer hennes taktpinne
Chia-Chi Lin är en av dirigenterna i Shen Yun Performing Arts orkester. (Foto: Dai Bing/The Epoch Times)


Vid avslutningen av Shen Yun Performing Arts föreställningar i Melbourne, Australien, berättade dirigent Chia-Chi Lin om sitt unika arbete, hur hon förenar kinesiska och västerländska musikinstrument i sin orkester.

– Jag fick utbildning på västerländska musikinstrument när jag var liten. Shen Yuns orkester är en kombination av kinesiska och västerländska instrument. Den använder sig av klassiska västerländska instrument såsom brassinstrument, träblåsinstrument samt klassiska kinesiska instrument såsom erhu, fyrsträngad kinesisk luta (pipa), bambuflöjt, suona, gong, träblock, kinesiska trummor och dylikt, sade Chia-Chi Lin i en exklusiv intervju med Epoch Times.

– Västerländska instrument är välstrukturerade och frambringar ett rikt och djupt ljud medan instrumenten i öst bär på djupgående betydelser. Precis som sång har de en stor variationsrikedom. Österländska instrument kan verkligen uttrycka ens innersta känslor, berättade Lin.

Lin gjorde en jämförelse mellan fiol och erhu.

– Fiolen är känd för sin färgrika och ljusa melodi och låter ganska behagligt, men när man skall skildra djupa känslor är den inte lika uttrycksfull som erhun. När de båda instrumenten kombineras i en orkester som vår skapas de bästa resultaten.

Shen Yun Performing Arts International Company Orchestra har lyckats behålla essensen både i den kinesiska och västerländska musiken. Den består i huvudsak av västerländska instrument åtföljt av några kinesiska och ger fullt spelrum åt den västerländska musikens potential med kinesisk anstrykning.

Ljuden som skapas är djupa, kraftfulla, och fylliga i olika skikt. I orkestreringen åstadkommer västerländska instrument melodi och ackompanjemang och visar sin styrka när musiken är som starkast.

Shen Yuns orkester utnyttjar till fullo den västerländska musikens harmoni samt dess rika och storslagna drivkraft som saknas i kinesisk musik där instrumenten främst spelas individuellt snarare än i en orkester.

Med andra ord har Shen Yuns orkester fördelen av att äga de västerländska instrumentens kraft och den unika elegansen från traditionella kinesiska instrument såsom erhu, pipa, bambuflöjt och suonahorn å ena sidan, och de kinesiska slagverken såsom gong och cymbal å andra sidan.

– När berättelsen i dansen kräver en storslagen stilart lägger vi tyngdpunkten på de västerländska instrumenten. Om det finns ett behov av att skildra orientaliska känslor eller scener använder vi kinesiska instrument såsom erhu, bambu flöjt och pipa, som bäst ger uttryck åt djupare känslor, sade Lin till Epoch Times.

De kinesiska instrumenten förmedlar Kinas rika och genuina folkmusik. De leder oftast hela orkestern eller spelas även solo vilket accentueras med hjälp av de västerländska instrumenten. Publik från hela världen har förundrats över den utsökta kombinationen.

– Till exempel har vi i vårt program i år ett stycke som heter Ångrar ingenting. I det stycket bär modern sin son som har blivit förföljd till döds, på sin rygg. En fiol är inte alls lika effektiv som en erhu att uttrycka en plåga och sorg  hos en mor som just förlorat sin son. Med ljudet från erhun känner publiken genast denna sorg och dysterhet. Således kan vår orkester med en kombination av kinesiska och västerländska instrument på ett enastående sätt uttrycka ett komplett utbud av känslor och göra det väl.


Shen Yuns orkester spelar till tempot av berättelsen och dansen på scenen och fokuserar inte enbart på sin egen prestation. Bilden visar den avslutande scenen i föreställningen på Lincoln Center på Manhattan. (Foto: Larry Dai / The Epoch Times)

Shen Yuns orkester spelar till tempot av berättelsen och dansen på scenen och fokuserar inte enbart på sin egen prestation. Bilden visar den avslutande scenen i föreställningen på Lincoln Center på Manhattan. (Foto: Larry Dai / The Epoch Times)

– Shen Yuns föreställningar innehåller en perfekt förening mellan  orkestern, scenen, bakgrunden och belysningen. Shen Yuns orkester spelar med samma tempo och rytm som berättelsen och dansen på scenen och fokuserar inte enbart på sin egen prestation, tillade hon.

Den originalmusik som spelas av Shen Yuns orkester genljuder med en skönhet som är svår att beskriva i ord – skälvande och rofylld på samma gång. Musikens utsökthet kommer från upphöjda världar. Istället för att  bara visa upp sina färdigheter ägnar musikerna sig åt att söka skildring av långtgående konstnärliga koncept och klassisk charm.

Lin sade att hon känner sig annorlunda varje gång hon ser Shen Yun när hon dirigerar orkestern, och hon blir alltid inspirerad.

– Medan jag dirigenrade tänkte jag på ingenting annat än att smälta in i musiken och känna vad dansarna kände. Shen Yuns föreställningar är inte som vilken som helst föreställning, sade hon.

– Jag får olika känslor med varje föreställning och min förståelse blir djupare. Således tycker jag, att se den bara en gång är inte nog. När du ser den flera gånger kommer du att känna meningen bakom den.

Lin sade att hon inte kan planera sitt arbete som dirigent i förväg eftersom känslorna är spontana.

– När du försöker känna dansarnas rytm, lyssna på musiken och dirigera orkestern utan distraherande faktorer kan du inte planera i förväg  hur du kommer att göra. Det beror på att känslor bara flödar ut spontant, sade Lin.

Översatt från engelska.