Shen Nong – jordbrukets och medicinens skapare
Shen Nong- jordbrukets och medicinens fader. (Illustration av Jessica Chang, Epoch Times.)


Människorna som skapats av Nu Wa förstod inte vad de kunde och inte kunde äta, och att man faktiskt kunde odla sin mat. Shen Nong lärde dessa kineser mycket som de hade nytta av.

Efter att Fu Xi hade etablerat ett system för äktenskap, började befolkningen i forntidens Kina gradvis öka. Då började människorna också stöta på många nya problem.

Till en början visste de inte vad som var ätbart, eller var farligt att äta. De hade heller ingen kunskap om hur man botade sjukdomar. Det sägs att många människor led och plågades av sjukdomar under den här tiden.

Enligt legenden föddes Shen Nong med en genomskinlig mage där alla organ kunde ses tydligt. Magen var klar som kristall. På den tredje dagen efter hans födelse kunde han tala, på den femte dagen kunde han gå och på sjunde dagen hade han fått alla sina tänder.

Shen Nong provar växter

För att hitta lösningar på de tidigare nämnda problemen, begav sig Shen Nong till bergen för att leta efter örter och annat ätbart. För att veta om en växt var ätlig eller inte, smakade han på den. På grund av detta blev han ofta matförgiftad. Som mest blev han matförgiftad sjuttio gånger på en dag.

Anledningen till att han kunde klara matförgiftningarna var att han hade sin kristallklara mage. Han kunde se hur örterna jobbade i hans kropp och därmed visste han vilka arter som gick eller inte gick att äta, och dessutom vilka örter som hade läkande effekt.

Shen Nong fann totalt 365 örter med läkande funktioner. Han fastställde en tydlig och bred bas för kinesisk medicin och allt registrerades i en bok. Den tusenåriga utvecklingen av den kinesiska medicinen bygger på Shen Nongs upptäckter. Det är av den anledningen som Shen Nong vördas som den kinesiska medicinens fader.

Men Shen Nong gjorde mycket mer, han införde till exempel musiken i människornas liv genom att konstruera en banjo. Den kom att berika människornas andliga liv.

Odling, keramik och silke

Han uppfann också plogen när han skulle lära människorna att odla sin jord. De behövde även föremål, bland annat att förvara saker i, så därför lärde Shen Nong människorna att göra keramik. De fick också lära sig att grilla mat.

Det var Shen Nong som förde de kinesiska stamfolken in i jordbrukarsamhället. Denna märkliga person med sina gudomliga förmågor, lärde även kvinnorna att göra silke med hjälp av silkesmaskar.

Han byggde också upp en struktur, en marknad där människor kunde utbyta varor med varandra, och därigenom förbättrade kineserna sina liv väsentligt.

Av ovanstående kan är det lätt att förstå att generationer av bönder, apotekare och läkare dyrkade Shen Nong som en gudom.