Shen Kuo – den störste vetenskapsmannen skrev “Meng Xi Bi Tan”
Shen Kuo var en av de största vetenskapsmännen i Kina. Han skrev boken ”Meng Xi Bi Tan” som på engelska kallas “Dream Pool Essays”. (Illustratör: Catherine Chang, Epoch Times)


Shen Kuo (1031-1095) var en mycket kunnig vetenskapsman som hade en mängd framgångar under Norra Songdynastin. Han är mest ihågkommen som författare till ”Meng Xi Bi Tan” (Drömpool-essäer, eller Samtal med penselborsten från Drömbäck)en, en bok som täcker ett brett spektrum av ämnen såsom matematik, astronomi, fysik, kemi, kartografi och mediciner.

Redan i barndomen studerade Shen flitigt, född som han var i en ämbetsmannafamilj. Under moderns överinseende hade han läst alla böckerna i föräldrars boksamling vid 14 års ålder. Senare reste han över hela landet och gjorde anteckningar om geografi och alla uppfinningar som han kom i kontakt med.

År 1063 klarade Shen den kejserliga statsförvaltningens examination med högt betyg, och blev därefter ständigt befordrad till en rad statliga officiella poster tack vare sin kompetens. Han visade sig vara mycket begåvad inom teknik, militär strategi och litteratur, intressen han behöll livet igenom.

Hans medverkan
i de politiska striderna mellan konservativa och reformisterna under reformeringsperioden ”Nya lagar” eller ”Nya riktlinjer” orsakade en del kontroverser.  Men genom att skriva boken ”Meng Xi Bi Tan” (Dream Pool Essays) sågs hans bidrag till astronomi, matematik, geografi och medicin som det mest betydande bidraget till kinesisk vetenskapshistoria.

I boken ”Dream Pool Essays” skrev Shen ner sin upptäckt av magnetisk missvisning. Han antecknade att i trollkarlars spådomskonst användes en magnetisk visare för att hitta sydlig riktning, och att dessa ofta pekade en liten bit österut, inte exakt i söder.

Nedteckningen om upptäckten av magnetisk missvisning (magnetisk deklination) är den tidigaste i mänsklighetens historia. Ett begrepp som det tog Europa ytterligare fyrahundra år att upptäcka. Christopher Columbus (1451-1506) upptäckte den under sin första resa till Amerika år 1492.

Inom området kemi observerade Shen Kuo att folk borrade brunnar för att samla svart olja från underjorden. Han kallade den för ”bergolja” och namnet används än idag för petroleum i Kina. Shen Kuo noterade att petroleumresursen var riklig och förutspådde att den med sin stora potential skulle kunna påverkan världen.

Shen föreslog också att fossil hade bildats av forntida djur- och växtrester. Baserat på denna teori härledde han den urgamla naturliga miljön från fossila upptäckter. Över fyra hundra år senare startade en liknande diskussion under renässansen, då italienske Leonardo da Vinci (1452-1519) upptäckte fossilers natur.

Shen dokumenterade sina erfarenheter av vetenskaplig forskning och upptäckter i boken ”Dream Pool Essays”, som betraktas som det första stora vetenskapliga uppslagsverket i Kinas historia.

Yoshio Mikami, en japansk matematiker, påpekade att Shen Kuo var unik i hela Fjärran Österns matematikhistoria. Den brittiska sinologen och biokemisten Joseph Needham konstaterade att Shen Kuo var ”en av de största vetenskapliga hjärnorna i kinesisk historia”.

För att fira Shen Kuos minne namngavs asteroid 2027, av Purple Mountain Astronomical Observatory of Chinese Academy of Sciences, efter honom år 1979.

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.