Shanguo blev en upprätt ämbetsman
"... hon ville vara förebild för andra och fortsatte därför med sitt hantverk och levde ett enkelt liv ...”. (Foto. KFM / Pixelio)


Herr Zhang, hans hustru Cui och deras son Shanguo levde under Suidynastin, i det som är dagens Hebei-provins. Shanguo förlorade sin far när han var mycket ung. Zhang dog när han kämpade för sitt land och Shanguos mor tvingades uppfostra honom ensam. Det sägs att hans mor var en mycket dygdig och duglig kvinna, och efter makens död lade hon stor vikt vid sitt barns moraliska utveckling.

Shanguo blev guvernör i delstaten Yi när han var 14 år gammal, han ärvde den höga posten efter sin far. När han gick till domstolen för att döma i offentliga angelägenheter, brukade hans mor sitta på en stol bakom ett draperi i den bakre delen av rummet och lyssna noga på hur hennes son bedömde situationen, och för att hjälpa honom med hans beslut. Varje gång Shanguo gjorde ett felaktigt beslut eller förlorade humöret, blev hans mor mycket ledsen. Hon kröp under ett täcke och grät och åt ingenting på hela dagen.

Efteråt sade hon till sin son:

– Jag är inte arg på dig. Snarare skäms jag över mig själv! Din far var hederlig och uppriktig och missbrukade aldrig sitt offentliga uppdrag för att få några personliga fördelar. Han ägnade sig åt sitt land. Jag vill bara få dig för att strikt följa din fars principer. 

Hon lade också till:
– När jag fostrade dig, använde jag för mycket kärlek och var inte tillräckligt sträng i min uppfostran av dig. Om det här fortsätter, hur kan du upprätthålla rättvisan mot alla människor och vara rättskaffens mot ditt land? Om detta fortsätter kommer du att undergräva vår familjetradition och kränka de bud en tjänare av folket ska följa. Om det kommer att bli så, hur kan jag möta din far när jag dör? 

Trots att hennes son innehade en hög tjänst och hade en hög inkomst, var Cui aldrig arrogant, hon njöt inte heller av sin rikedom. Tvärtom gjorde hon sig själv till en förebild för andra människor, och fortsatte att arbeta med sitt hantverk och levde ett enkelt liv. Trots att hennes son inte förstod, vävde hans mor varje dag till sent fram på kvällen. Modern sade till honom:

– Din pappa ville fördela sin förmögenhet till släktingar och vänner. Hur skulle jag våga njuta av denna rikedom själv? Alla, oavsett om man är ädling eller en obetydlig person, har man skyldigheter. Utan att uppfylla sina plikter, hur kan man i livet bara berika sig själv?

Genom sin mors exempel och med hjälp av hennes instruktioner, tog Zheng Shanguo sina förpliktelser på större allvar, lärde sig självbehärskning och vägrade att uppträda maktfullkomligt.

Han blev till slut en rättfärdig, omutlig och högt meriterad ämbetsman. 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18559/