Shanghaiutställningens ‘Himmelska Tibet’ är en fars
Kö utanför Kanadas paviljong på Expo 2010 i Shanghai. Utställningen, som är den största genom historien, pågår från den 1 maj till den 31 oktober (Foto: Department of Canadian Heritage)


Kanadas Tibetkommitté (CTC) ber kanadensiska tjänstemän och turister, som besöker världsutställningen i Shanghai 2010, att hålla sig borta från paviljongen som visar upp Tibet.

CTC:s Dermod Travis säger att paviljongen, vilken kallas ”Himmelska Tibet”, är ett försök från den kinesiska regimens sida att tvätta bort Kinas brott mot de mäskliga rättigheterna i Tibet.

Paviljongen ska enligt annonseringen visa upp ”den unika charmen hos tibetansk kultur, tibetanernas patriotism, beslutsamheten att göra framsteg och hoppet om att bli välbärgade, och hoppet om fred och harmoni, genom att visa fram sådant som järnvägen Qinghai-Tibet, bostadsbyggnadsprojekt, interaktiva multimediagator och kortfilmer”.

Travis pekar på religiöst förtryck, arresteringar och fängelsevistelse för tusentals aktivister sedan oroligheterna 2008 och säger att det som paviljongen avbildar, ”går rakt emot det som världen vet alltför väl om livet inne i Tibet”.

– Vi har jämt sett att närhelst Kina har någon sorts visning som har med Tibet att göra, vare sig det görs inne i Kina eller är en turnerande utställning utomlands, så presenterar de en mycket ensidig bild, en överdrivet patriotisk bild; talar om tibetanernas patriotism, deras roll, vad de tror på, och frigörandet av Tibet 1949 – vilket i själva verket var en militär ockupation av landet, sade han.

Travis noterar också att förutom att paviljongen inte visar brotten mot mänskliga rättigheter  har den inte med ett enda foto av Dalai Lama, Tibets andlige ledare som bor i exil i Indien.

Att ha en paviljong om Tibet utan att nämna Dalai Lama säger han är ”som om någon gör en paviljong om den romersk-katolska trosinriktningen utan att ha ett foto av påven”.

– Det är fullständigt motsägelsefullt att bannlysa kärnan i tibetanernas religiösa liv och kulturliv från en utställning som de ironiskt nog kallar ”Himmelska Tibet”.

CTC kommer att skriva till kanadensiska dignitärer och politiker som planerar att besöka Expo 2010 och be dem stryka den tibetanska paviljongen från sina planer.

Travis varnar också kanadensiska tjänstemän för möjligheten att ett besök i paviljongen kan användas av regimen i propagandasyfte – så som skedde när en Tibetutställning turnerade i Kanada i fjol. Politiker som besökte utställningen upptäckte att ”deras smilfoton” hamnade i de statliga språkrören Sing Tao eller Ming Pao veckan därpå, och gav utställningen en känsla av trovärdighet som den annars inte skulle ha haft, sade han.

– Vi vill att kanadensiska ledare ska förstå att det inte bara finns de här överdrivet patriotiska fördomarna i den här paviljongen, utan att de också genom besöket riskerar att upptäcka att de ger den en trovärdighet som den inte förtjänar som sedan används i den här sortens propaganda.

På 5,3 kvadratkilometer och med runt 240 deltagarländer är Expo 2010 den största världsutställningen sedan evenemanget hölls första gången i London 1851. Det är också den första i ett utvecklingsland. Med temat ” Better City, Better Life” (Bättre stad, bättre liv) för utställningen fram den väldiga metropolen Shanghai som ”nästa stora världsstad”.

Den kanadensiska paviljongen, som är en av de största på utställningen, är utformad så att den ska ge ”en glimt av livet i en kanadensisk innerstad”, enligt dess webbsida. Trevåningsbyggnaden är ett resultat av samarbetet mellan den kanadensiska regeringen och cirkusgruppen Cirque du Soleil.

Hela exteriören består av bräder av kanadensisk ceder som en och en är fästade på en stålram, vilket gör det lätt att montera ner så att träet kan återanvändas senare. Detta bidrar till aspekten hållbarhet i byggnaden – ett av utställningens teman.

En ”grön mur” av vintergröna plantor på 15 x 40 meter är uppbyggd på innergården, där det kommer att vara underhållning. Kanadas tema är ”Den levande staden: interagerande, hållbar, kreativ.

Travis är kritisk mot hållbarhetstemat som Expo 2010 har och säger att Kinas politik i Tibet är långt ifrån hållbar – särskilt när man dämmer upp och avleder några av landets stora floder.

– Det är i högsta grad ironiskt att det inte finns någon enda aspekt av Kinas styre i Tibet som är hållbar idag –  må det vara turism, miljö, ekonomisk utveckling eller skyddandet av mänskliga rättigheter eller trosfrihet. Till och med att bara ha en sådan paviljong på en utställning som är baserad på hållbarhet är verkligen ett slag i ansiktet på vad det ordet står för, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35163/