Shanghaibor fördömer orättvis rättegång
Besvikelsen var stor efter dödsdomen mot Yang Jia.(Bild:yourmaker.com)


En domstol i Shanghai har dömt Yang Jia till döden. Yang åtalades för att ha dödat sex poliser och skadat flera andra. Rättssalen var fullsatt av poliser, så allmänheten hänvisades till ett annat rum där rättegången kunde följas på skärm.

Yangs fall har väckt mycket uppmärksamhet i Kina. Bloggare har livligt diskuterat Yangs motiv för att hugga ihjäl sex poliser efter att ha stulit en cykel. Efter att domen mot Yang fallit finns fortfarande tveksamhet gällande det verkliga motivet och huruvida rättsprocessen gått riktigt till.

Nyligen publicerades en video på Youmaker.com, på vilken ett dussintal mycket besvikna Shanghaibor som närvarade vid rättegången öppet fördömde Kinas bristfälliga rättssystem framför kameran. 

Enligt de medverkande i videon var Yang helt tyst under rättegången, ”han yttrade inte ett ord”. Många ansåg hela situationen vara suspekt och man ifrågasatte huruvida Yang själv valt att inte tala eller om han inte tillåtits.

Rättegången har lett till diskussioner om det kinesiska kommunistpartiets natur. En del jämför rättegången mot Yang med de rättegångar som iscensattes under kulturrevolutionen. 

– Det handlar bara om politisk makt. Allt har handlat om det sedan kommunistregimen tog över landet, sade en person på videoinspelningen.

På det hela taget var de som följde rättegången mycket besvikna och hävdade att beslutet var ”orättfärdigt mot varje kines” och att det kinesiska juridiska systemet ”inte följer juridiska procedurer”.

Även utanför rättssalen var många skeptiska mot Yangs dom.