Shanghai: Eldsvådeoffer hålls hemliga
Shanghaibor kom till den förstörda byggnaden med blommor den 15 november för att sörja offren som dog i eldkatastrofen. (Foto från Shanghai-bon Zhang Junwei)


Berömda kinesiska människorrättsaktivisten Ai Weiwei manar om en ”Medborgarundersökning” för att avslöja namnen till de som dog i Shanghai-eldsvådan, vilken krävde 58 liv i mitten av november.

Den 21 november, sjunde dagen efter eldsvådan, och den dag då de avlidnas själar återvänder hem enligt kinesisk traditionell tro, samlades nästan 200 000 Shanghaibor för att visa sin vördnad för offren – dels för att sörja och dels för att visa sin avsky för tjänstemannakorruption och -inkompetens som bidrog till dödsfallen.

Trots intensiva påtryckningar från allmänheten vägrar myndigheterna i Shanghai fortfarande att avslöja offrens namn. De hävdar att en tredjedel av offrens familjer inte vill ha sina anhörigas namn offentliggjorda.

Kineser har vida ifrågasatt detta sätt att hantera saker som är vanligt i Kina men som inte stämmer överens med internationell standard. Någon skrev ironiskt: ”Folk tillfrågas att visa ID-kort och måste registrera sina riktiga namn när de går för att köpa köksknivar eller surfar på internet. Nu när de har dödats har plötsligt deras namn blivit hemliga. Var finns logiken i detta?”

Den 24 november startade Ai Weiwei en civil undersökning för att avslöja offrens namn på Twitter. Han fick mycket stöd och på en dag hade fått information om de 59 offren, inklusive 44 bekräftade döda och 15 andra vars tillstånd är okänt.

– Jag gör det här för att vid varje katastrof i Kina – vare sig det är en jordbävning, en gruvolycka eller eldsvåda – publicerar de aldrig offrens namn, sade Ai till AFP.

Liu Wei, en människorättsadvokat från Peking som svarade på Ais handling, berättade för Epoch Times att hon ignorerades då hon ringde Shanghai-kommittén för eldsvådekatastrofen för att verifiera offrens namn som hon samlat in.

– Jag frågade hur de kunde bestämma en tredjedel av familjernas åsikter. De vägrade att svara. Sedan frågade jag: ”Hur är det med de två tredjedelarna av familjerna som kunde tänka sig att offentliggöra offrens namn?” De svarade inte på detta heller. Nu vägrar de att svara på vad man än säger. Jag vet inte huruvida en tredjedel är sant eller inte, men de använder detta som ursäkt för att kränka allmänhetens rättighet att få veta.

Liu klargjorde att det inte är en kinesisk sed att hemlighålla de dödas namn, och indikerade att myndigheterna har sina egna politiska motiv.

Elden började den 15 november när gnistor från svetslågor satte eld på det nylonnät som täckte byggnadsställningar av bambu, som snabbt fattade eld vid den 28:e våningen, enligt statliga medier.

Myndigheter påbörjade och avslutade undersökningen med en ovanlig hastighet: Inom 24 timmar meddelade undersökningsteamet från Peking att man gripit åtta svetsare utan licens som, enligt Xinhua, bar skulden till katastrofen.

Sörjande, vittnen och bloggare misstänkte att man systematiskt har brutit mot eldsäkerheten, vilket var den bidragande orsaken till tragedin, och många lägger skulden på myndigheterna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46779/

Kinesisk originalversion: http://www.epochtimes.com/b5/10/11/26/n3096224.htm