Shandong: Våldsam tvångsförflyttning i 600 år gammal by
En kvinna som blivit slagen under myndigheternas tvångsvräkning. (Invånarnas egna foton)


Kinesiska myndigheter har tvångsförflyttat och rivit ytterligare en by med ”utveckling” som förevändning. I september gav det lokala styret i stadsdelen Nanshahe i Tenzhou, Shandongprovinsen, invånarna i den gamla byn Gaozhuang två månader på sig att lämna sina hem.

Kravet möttes av kraftfulla protester och de styrande tog till våld. Den 4 november skickade det lokala styret och företagare ut runt 200 man för belägra området med våld. De misshandlade obeväpnade bybor och dussintals skadades, varav tre allvarligt.

Byn Gaozhuang grundades 1403. Ungefär 500 personer bor där och deras familjer har bott där i många generationer.

Den 75-årige byrepresentanten Gao Jizao sade:
– Myndigheterna i Nanshahes ledare Zhang Jun och Gao Jingfang transporterade in ungefär 200 avlönade gangsters med buss. De jagade bort oss med järnstänger, käppar, högafflar och knivar. Vi kämpade för livet eftersom vi var obeväpnade. Jag såg ett dussintal personer skadas. Han som har blod över hela ansiktet är min son.

En kvinna sade att många av våldsmännen var i 20-årsåldern och hade långa knivar och stänger av järn eller trä. När byborna försökte resonera med männen svarade de med att kasta tegelstenar och träffade många bybor i ansiktet eller huvudet. De blev upprörda och slagsmål bröt ut.


En bybo på sjukhus, allvarligt skadad efter att inhyrda gangsters misshandlat honom.

En bybo på sjukhus, allvarligt skadad efter att inhyrda gangsters misshandlat honom.

Efter händelsen kallade byborna på polis flera gånger. Poliser kom till platsen, men såg sig bara omkring och åkte därifrån utan att ha frågat ut någon eller gjort några undersökningar. Epoch Times ringde de lokala myndigheterna i Nanshahe och frågade dem om rivningarna i Gaozhuang. Man fick till svar att den lokale partichefen satt i möte och att man inte visste särskilt mycket om händelsen.

Det framkom att regeringen i Nanshahe varken hållit några möten med byborna eller bett om deras godkännande gällande utvecklingsplanerna. Regeringen satte bara igång processen och missbrukade sin makt för att stjäla och förstöra bybornas jordbruksmark. I september beordrade man hela byn att flytta och sade att de som inte flyttat den 1 november skulle köras bort.

– Byn upptar 60 hektar. Nu vill affärsintressen lägga beslag på vår by för sitt utvecklingsprojekt och regeringen har beordrat oss att flytta inom två veckor. De bryr sig inte om var vi tar vägen och tänker jämna hela byn med marken. Vi vägrade och regeringen har upprepade gånger skickat folk på oss, bland annat polisen. Vi kommer skydda våra hem och vår mark med våra liv, sade Gao Jizao.

Översatt från engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/china/violent-dislocation-of-families-from-ancient-village-6852.html