Serotoninsystem i hjärnan olika hos män och kvinnor
Hristina Jovanovic visar i sin studie att hjärnans serotoninsystem skiljer sig åt mellan könen. (Foto: Karolinska Institutet)


En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att hjärnans serotoninsystem skiljer sig åt mellan könen. Enligt forskarna kan detta vara en del av förklaringen till att depressioner är vanligare hos kvinnor än hos män.

Depression och ångest är tillstånd som av okänd anledning drabbar kvinnor i högre grad än män. Studien vid Karolinska Institutet visar att serotoninet, som är en signalsubstans i hjärnan kan var en del av gåtan. Med hjälp av en PET-kamera har forskarna visat att kvinnor och män skiljer sig åt när det gäller antalet bindningsställen för serotonin i vissa delar av hjärnan.

Resultaten från studien som gjorts av Hristina Jovanovic visar att kvinnor har större antal av den vanligaste serotoninreceptorn än män. De visar också att kvinnor har mindre av det proteinet som transporterar serotonin tillbaka in i de nervceller som utsöndrar det.

Det är detta protein som de vanligaste antidepressiva medicinerna, så kallade SSRI-preparat eller ”lyckopiller” som de också kallats för i media, blockerar, och därmed ökar mängden biologiskt aktivt serotonin i hjärnan.

– Vi vet inte exakt vad det betyder, men resultaten kan hjälpa oss att förstå varför förekomsten av depression skiljer sig mellan könen och varför män och kvinnor ibland svarar olika på behandling med antidepressiv medicin, säger docent Anna-Lena Nordström som har lett studien, i ett pressmeddelande.

Forskargruppen har även visat att serotoninsystemet skiljer sig mellan friska kvinnor och kvinnor med svåra premenstruella psykiska symtom.

– Fynden talar för att man vid utveckling av nya antidepressiva och ångestdämpande läkemedel bör utvärdera effekten hos könen var för sig, och att man hos kvinnor även bör studera effekten före och efter klimakteriet, säger Anna-Lena Nordström.

Fakta om serotonin

Serotonin är en signalsubstans som produceras av hjärncellerna. En signalsubstans är ett ämne som används i nervcellernas kommunikation. Vissa nerver använder serotonin medan andra kanske använder en annan substans.

När man är deprimerad finns det mindre fritt serotonin i hjärnan än normalt. SSRI-preparat hindrar hjärncellerna från att ta upp serotoninet igen och på så sätt ökar mängden biologiskt aktivt serotonin i hjärnan.

Serotonin finns inte i födoämnen. Dock finns det litteratur som stöder att vissa näringsämnen har en viktig roll i dess produktion. Bland dessa näringsämnen finns omega-3 fettsyror, tryptophan (en aminosyra), magnesium och zink.

Källor: Karolinska Institutet, Netdoktor.se, food-info.net

Hristina Jovanovic doktorsavhandling kommer att presenteras på fredagen den 29 februari, klockan 09.00, föreläsningssalen Nanna Svartz, A7:00, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm.


Skillnader i serotoninreceptor 1A. (Foto: Hristina Jovanovic)

Skillnader i serotoninreceptor 1A. (Foto: Hristina Jovanovic)