SEnior - projekt för ett bättre seende


Det har på senare år dykt upp en ny folksjukdom i västvärlden. Var fjärde person över 75 år har problem med synen. Det rör sig om åldersförändringar i gula fläcken. Den som drabbas blir sällan blind men tvingas ändra sina vanor, sluta med bilkörning till exempel. Nya metoder för behandling utvecklas nu i ett unikt skandinaviskt projekt.

Optikerforskare vid Högskolan i Kalmar har utvecklat nya metoder för behandling av åldersförändringar i gula fläcken, torr makuladegeneration (AMD), för att mildra konsekvenserna av synförändringen.

Den 8 oktober kommer optiker från hela landet till Kalmar för att testa de nya metoderna och ett unikt skandinaviskt projekt, SEnior, kommer snart att starta. Krister Inde som själv är synskadad leder SEniorprojektet.

SEnior har tagit med en optiker och en synpedagog från vardera Sverige, Norge och Danmark i projektgruppen. Syftet är att utveckla och provanvända nya alternativa metoder. Projektet är viktigt eftersom det inte finns någon medicinsk botande behandling idag.

Arbetet med att kartlägga nuvarande behandling och rehabilitering är redan klart. Nu pågår det intensiva metodutvecklingsarbetet med optikerna i hela Norden. Nästa steg blir framtagning av alternativa/nya metoder och ett professionellt material.

Personer med AMD i olika stadier kommer att ingå i studien. Optiken och synträningsmetoder kommer att kombineras med att personen får en ny mental inställning vilket ökar möjligheten att bättre använda den resterande synförmågan. 

Utvecklingsarbet går också ut på att hitta nya sätt att informera om sjukdomen AMD, liksom hur synfunktionen kan användas så optimalt som möjligt. När studien är klar kommer SEniorprojektet att hålla ett antal seminarier för att sprida den nya kunskapen.