Senaten trotsar Bush om stamceller
Embryoforskare Ric Ross tar vävnadsprov på en mänsklig embryo på en forskningsklinik i Kalifornien. Kliniken tar emot donerade embryon från hela landet genom Stamcells organisation som i sin tur ger dem till laboratorier för forskning av stamceller. Strid har uppstått om anslag till forskningen. Republikanerna, som har majoritet i senaten, vill öka anslagen medan president Bush avser att stoppa sådant beslut med sitt veto. (Foto: AFP/Sandy Huffaker/Getty Images)


Den amerikanska senaten utmanar på nytt president George W Bush i frågan om federala pengar till stamcellsforskning. Men Bush tänker stoppa generösare regler för den kontroversiella forskningen med sitt veto.

Senaten röstade för att häva de restriktioner för stöd till den kontroversiella forskningen som Bush införde när han kom till makten 2001.

Demokraterna lovade i valrörelsen i höstas att de skulle öppna för utökad stamcellsforskning om de vann majoritet i kongressen. De fick majoritet, men lyckades inte samla tillräckligt stöd. Röstsiffrorna 63-34 räcker inte för att övervinna det veto som presidenten sagt att han tänker nyttja för att stoppa lagförslaget. För det hade krävts två tredjedelars majoritet i både senaten och representanthuset.

Valfråga

Det innebär att den känsloladdade frågan om stamcellsforskningen kommer upp igen i valrörelsen inför presidentvalet nästa höst.

Bush stoppade med sitt veto ett liknande förslag förra året.

I dag begränsas stamcellsforskningen i USA till 78 stamcellslinjer som existerade 2001, men många av dessa har visat sig vara av ringa värde för vetenskapen. Amerikanska forskare har manat politikerna att utöka forskningen, men det kommer inte att ske så länge Bush är kvar vid makten.

Förespråkarna för utökad forskning argumenterar att det kan leda till bot mot svåra sjukdomar som alzheimer, parkinson och diabetes medan motståndarna hävdar att det är oetiskt att utvinna celler ur embryon som sedan förstörs.

”Moralisk gräns”

Vita husets taleskvinna Dana Perino sade om det nya lagförslaget att ”det överträder en moralisk gräns genom att använda skattebetalarnas pengar till att förstöra mänskliga embryon, och det är en gräns som presidenten sagt att han inte tänker korsa”.

Men en av förespråkarna, den demokratiske senatorn John Kerry, hävdade att den gällande politiken ”urholkar vårt nationella försprång i stamcellsforskningen och undergräver miljontals amerikaners hopp och drömmar”.