Seger över mobbningen
Storbritanniens prins William deltog i november förra året i en workshop mot mobbning tillsammans med unga människor vid Haven Point Leisure Centre. (Foto: Neil Jones/AFP/Getty Images)


För den iranske åttaåringen Mahan Rahimi hade livet blivit en plåga. På grund av en okänd sjukdom blev han flintskallig och utsattes för ändlösa trakasserier av sina skolkamrater. Han blev ett av miljontals barn och vuxna som dagligen lider av mobbning runt om i världen.

Mahan Rahimi hade en av de vanligaste förutsättningarna för att bli mobbad: en fysik egenskap (skallighet) som gjorde honom annorlunda jämfört med resten av klassen. Även under tiden då han tappade håret blev han ett offer och en måltavla för förlöjliganden från klasskamraterna.

Allvarliga former av våld får vanligtvis mycket uppmärksamhet i media, men det är först under 2000-talet som frågan om mobbning, vilket kännetecknas av känslomässiga, verbala eller fysiska angrepp, började tas upp av föräldrar, lärare och forskare. Enligt statistik från 2010 blir varje år 2,7 miljoner elever mobbade i USA. En av sju elever blir antingen mobbade eller mobbar själv mellan förskolan och gymnasiet.

I och med utbredningen av sociala nätverk med hjälp av personliga apparater för kommunikation har varianterna av mobbning blivit allt fler. Idag har till exempel nätmobbning blivit ett allvarligt problem som kan orsaka fysisk eller psykologisk skada och till och med leda till självmord bland offren, något som det nyligen har kommit många rapporter om i USA. Statistiken från 2010 visade en ökning i nätmobbning jämfört med tidigare år. Enligt UNICEF är mobbning och nätmobbning två sidor av samma mynt.

Trots ansträngningar från föräldrar, lärare och skolpersonal är mobbningen mycket utbredd och har allvarlig inverkan på barns lärandeaktiviteter. Man uppskattar att 160 000 barn stannar hemma från skolan varje dag på grund av rädsla för att bli mobbade. 71 procent av eleverna i USA tycker att mobbningen är ett problem.

Det här fenomenet kan få allvarliga konsekvenser på barns prestationer i skolan. Uppskattningsvis blir mer än 280 000 elever i USA utsatta på gymnasiet varje månad. En av tio elever faller ur eller byter skola på grund av upprepad mobbning från klasskamrater.

Sheikh Shaltoot är grundskolan i Marivan, en kurdisk stad i västra Iran, där Mahan är elev. Hans lärare, Ali Mohammadian, lade märke till att han mobbades av sina klasskamrater till följd av en okänd sjukdom. Mahan blev isolerad, märkbart ledsen och hans prestationer i skolan försämrades.

När Mahans lärare blev medveten om situationen beslöt han att raka sitt huvud för att visa solidaritet med sin elev. Kort därefter bestämde sig hela klassen för att raka sina huvuden och mobbningen upphörde omedelbart. Detta var dock inte slutet på rörelsen utan hela skolan ville också raka sina huvuden.

Elevernas handlingar blev kända vida omkring därefter. Irans utbildningsminister Ali Ashgar Fani bjöd in både Mahan och hans lärare till Teheran för att tacka dem för deras gärningar. Guvernören i provinsen, Abdolmohammad Zahedi framförde president Hassan Rouhanis gratulationer och lovade ekonomiskt stöd till Mahans behandling.

Enligt läkarna på sjukhuset i Teheran har Mahan problem med sitt immunförsvar. De undersöker aktivt den exakta orsaken till problemet och har skickat prover av Mahans hår till Tyskland för att få hjälp med en diagnos.

Samtidigt har den 45-årige läraren valts till ”veckans hjälte” i den populära TV-showen ”Paysh” och både han och Mahan har intervjuats flera gånger i iransk media. Mahans lärares gärning fick inte bara tillbaka leendet på elevens läppar. Det visade också att man genom godhet kan stoppa mobbning.

César Chelala har bland att annat fått en utmärkelse av Overseas Press Club of America.

Översatt från engelska.