Se upp med thaikryddor – tarmbakterier kan göra dig sjuk
Thailändska bladgrönsaker och färska kryddor kan innehålla sjukdomsframkallande tarmbakterier. Om kryddorna och grönsakerna används i matlagning, det vill säga om man hettar upp dem till över 70 grader så dör bakterierna. Bilden är tagen vid en jordbruksmässa i Bangkok, 18 september 2003. (Foto: AFP/Pornchai Kittiwongsakul)


Den som äter färska bladgrönsaker och färska kryddor från Asien kan riskera att bli magsjuk.

En undersökning som Livsmedelsverket och kommunerna har genomfört visade förekomst av både salmonella och sjukdomsbakterier i de närmare 500 proverna som tagits.

I de färska kryddorna och bladgrönsakerna hittades salmonella i fyra procent av proverna, medan tarmbakterien E. coli hittades i 30 procent av de analyserade proverna och campylobacter i endast ett prov. 90 procent av produkterna var importerade från Thailand.

– Det är positivt att vi inte hittat lika mycket salmonella som i en liknande undersökning i Norge. Men att det finns salmonella i fyra procent av proverna är fortfarande för mycket, säger riskvärderare Mats Lindblad på Livsmedelsverket nyhetssida.

Det mycket vanligare med salmonella i mynta än i andra produkter. E.coli var vanligare i basilika, koriander och mynta men ovanligt i citrongräs och vitlök. Salmonella förekom i tio procent av de prover som innehöll E. coli, men bara i en procent av de prover där E. coli inte hittades,vilket tyder på att förekomst av E. coli på färska kryddor och bladgrönsaker är en bra indikator på att det också kan finnas salmonella.

Salmonella och campylobacter är bakterier som finns i tarmen hos djur och människor. De kan infektera människor och ge diarré, magsmärtor, feber och kräkningar. Bakterien E. coli finns i tarmen hos djur och människor men framkallar sällan sjukdom.
Men om E. coli förekommer i livsmedel eller vatten kan det tyda på förorening av avföring, och då finns det en ökad risk för att det också förekommer andra mer farliga bakterier.

– Konsumenter av bladgrönt från Thailand bör vara medvetna om att det kan förekomma salmonella. Bakterierna dör om man hettar upp dem till över 70 grader, det vill säga använder kryddorna och grönsakerna i matlagningen, säger Mats Lindblad.

Internationellt har man sett en ökning av antal matförgiftningar. I Sverige har importerade bär och grönsaker pekats ut som orsak till många matförgiftningsfall. En ökande konsumtion kan vara en orsak till ökningen. I Asien tillagas i storts sett alla kryddörter och bladgrönsaker men i Sverige äts de ibland färska.

I Livsmedelsverkets studie tar man fram ett exempel från 2006 då 49 midsommarfirare insjuknade av salmonella som kopplades till de färska limebladen som använts i en kycklingmarinad. 

Enligt uppgifter från Vårdguiden upptäcks cirka fyra tusen fall av salmonellainfektion i Sverige varje år. Över 80 procent av fallen har smittats utomlands.

Livsmedelsverkets riksprojekt för 2009 var inriktat på salmonella, campylobacter och E.coli. 68 kommuner i landet har medverkat.

Länk till studien:

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/bakterier_virus_mogel/2010_5_Livsmedelsverket_patogener_importerade_bladgronsaker.pdf