"Se upp för de kommunistiska spiontaktikerna"
En ledare för mänskliga rättigheter i Hongkong, Szeto Wah, skriver verspar för att hylla det kinesiska nyåret, tillägnat invånarna i Hongkong under det kinesiska nyårsfirandet i Victoria-parken. Tillsammans med sju andra var Szeto delaktig i en utredning om den kinesiska kommunistregimens spioneri. (Foto: Wu Lianyou/Epoch Times)


”Se upp för de kommunistiska spiontaktikerna”, sa ledaren för mänskliga rättigheter i Hongkong, Szeto Wah, efter att ha läst en särskild rapport skiven av Epoch Times i Hongkong (HKET) den 13 februari. Rapporten beskriver hur Wang Lien, en tidigare HKET-medarbetare, tvingades att spionera för den kinesiska kommunistregimen mot HKET.

Wang Lian är examinerad inom datavetenskap. Han anslöt sig till HKET som teknisk expert år 2001 och blev senare anställd på Macaus Universitet för vetenskap och teknik som assisterande professor, allt medan han fortsatte att arbeta ideellt för HKET. Den 12 september 2006 kidnappades Wang av tjänstemän från säkerhetsbyrån under sin resa till Zhuhai i Kina.

Under dödshot och perioder av intensiv hjärntvätt tvingades Wang att bli en spion för regimen. Hans huvudsakliga uppgift var att förgöra HKET inifrån. Ovillig att förråda sin egen organisation var Wang tvungen att i januari 2007 ge upp arbetet på HKET och flydde från Hongkong.

I egenskap av tidigare lagstiftare i Hongkong och nuvarande ordförande i Hongkong-alliansen för stöd till Kinas demokratiska rörelser (Alliansen), sade sig Szeto Wah inte vara överraskad över vad som hänt Wang, eftersom liknande situationer med jämna mellanrum inträffat i Alliansen och i Hongkongs Demokratiska parti.

Szeto berättade att Hongkongs Demokratiska parti en gång etablerade ett team om fem personer, däribland honom själv, som hade i uppdrag att utreda liknande fall av spionage för den kinesiska regimen. Efter en åtta månader lång utredning publicerades den 19 november 2006 en rapport som visar på hur kommunistregimen försöker att destabilisera Hongkongs Demokratiska parti, och satt in åtskilliga av regimens egna personer. Utredningen visar också att många kontaktats av regimens tjänstemän i Hongkong; partimedlemmar, kontoret för Macao-förbindelser och andra enheter inom statsledningen, olika organisationers styrelser och företag i fastlands-Kina.

”Kommunistregimen har för vana att splittra organisationer och politiska partier som de finner ofördelaktiga. De använder sig av två strategier. En är att sätta in en spion inne i dessa organisationer och den andra är att köpa personer från organisationerna, att få dem att jobba för sig. Den här typen av spiontaktiker har med jämna mellanrum tillämpats de senaste årtiondena…. Regimen är fientlig gentemot demokratiska organisationer. Den försöker alltid att sabotera och absorbera dem.”

Szeto gav också kommentaren, ”Det är modigt och värdefullt att Wang träder fram och exponerar regimens gärningar. Många har tvingats att spionera för regimen, men är för rädda för att träda fram, trots att de vet att de gör fel.” Han ger en speciell varning: ”Några personer, de som känner sig träffade, måste vara särskilt alerta. Tillåt er inte att användas av regimen. Ifall de fastnar i sin egen fälla är det svårt att ta sig ur den och de kommer att gå under.”

Originalartikel: http://epochtimes.com/gb/7/2/14/n1622360.htm
http://en.epochtimes.com/news/7-2-15/51797.html