Schweizisk klocka hittad i gammal kinesisk grav


Forskarnas upptäckt av en schweizisk klocka i Kina, när de spelade in en dokumentärfilm 2008, kom som en stor överraskning. Den var inte bara liten som en ring utan kom också ur en grav från Mingdynastin (1368–1644).

– När vi försökte få bort jorden som var packad runt kistan föll det plötsligt av en liten stenbit som slog i marken med ett metalliskt ljud. Efter att ha tagit bort jorden och undersökt det vidare fann vi till vår förvåning att det var en klocka, sade Jiang Yanyu, före detta intendent på museet i Guangxi, enligt Daily Mail.

Klockan verkar inte kunna fungera på grund av sin ringa storlek, men den är i sin skala perfekt proportionerlig med en modern klocka i vanlig storlek. Den visar tiden 10:06 och har ordet ”Swiss” ingraverat på den rostiga baksidan.

– Klockor fanns inte under Mingdynastin och Schweiz som land existerade inte ens då, sade en arkeolog i en artikel i Austrian Times.

Graven i vilken klockan hittades är belägen i Shangsi i södra Kina och tros ha förseglats för mer än 400 år sedan och inte öppnats sedan begravningen skedde under Mingdynastin. Forskarna uppskattar dock klockans ålder till blott 100 år.

Klockan kan kategoriseras som en så kallad Oopart (out-of-place artifact), det vill säga ett föremål från forntiden med egenskaper som inte var möjliga under den tidsperioden, såsom avseende den tekniska nivån. Vanligen är Ooparts teknologiska artefakter tillverkade av forntida raser, men den schweiziska klockan skapar spekulationer om att det kan ha funnits kontakt mellan en tidsresenär från det senaste århundradet och människor från Mingdynastin.

Bristen på förklaringar har fått många att föreställa sig att en nutida tidsresenär lämnade en gåva till en person under Ming som han hade tyckt om under sin vistelse där för länge sedan. Eller kanske kastade han sitt minne från framtiden i jorden när den slutade fungera vid tiden 10:06, den tid som klockans visare markerade fyra århundraden senare.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35500/