Schweizarna går till val om bankernas rätt att skapa pengar
Schweizarna ska hålla folkomröstning om bankerna har rätt att skapa pengar via utlåning. (Foto: Sebastien Bozon /AFP/Getty Images)


I Schweiz har en grupp människor samlat ihop 100 000 namnunderskrifter, vilket krävs för att få till en omröstning i landet. Målet är att avskaffa bankernas rätt att skapa pengar via utlåning, rapporterar Reuters.

Organisationen som står bakom omröstningen vill att bara den schweiziska centralbanken ska få skapa pengar, inte bara sedlar och mynt utan också elektroniska pengar. Denna idé kallas för ”sovereign money” och skulle minimera risken för en bankkollaps.

Schweiz har ett stort inslag av direktdemokrati i sitt styrelseskick, och det förekommer ofta sådana här så kallade folkinitiativ. Det kan dock ta upp till fem år innan frågan går till folkomröstning.

På Island, vars banker kollapsade 2007, har parlamentet lagt fram en rapport som rekommenderar en övergång till ett system med ”sovereign money”.