Scenkonstens helande kraft
Shen Yun Performing Arts dansare visar avancerade ställningar typiska för kinesisk klassisk dans. Inom kinesisk medicin finns en teori som kan förklara hur scenkonsten kan ha en läkande och vårdande kraft. (Foto: Med tillstånd av Shen Yun Performing Arts 2013)


Scenkonstens historia är lika gammal som människans historia. Det beror på att scenkonstens uttrycksformer, att sjunga, dansa, måla, spela musikinstrument och komponera, är en integrerad del av mänskligt liv.

Många människor berättar hur mycket lyckligare de är när de kan delta i scenkonst, och det finns många berättelser om hur mycket friskare de har blivit sedan de började sjunga, dansa, måla eller spela musikinstrument.

Inom kinesisk medicin finns en teori som kan förklara hur scenkonst kan ha en läkande och vårdande effekt på människan.


Fem organsystem

Traditionell kinesisk medicin (TKM) ser på människokroppen bortom den synliga strukturen. Den är kapabel att visualisera och kartlägga den mänskliga kroppen på en energinivå. En praktiker inom TKM kan se ett samband mellan kroppens organ och hur vi tänker, känner och reagerar på saker och ting, vilket går bortanför det som den moderna medicinen har erkänt.

Kinesisk medicin ser organsystemen som ett energimässigt nätverk centrerat kring de fem stora organen: lever, hjärta, mjälte, lungor och njurar.

Varje organ är fysiskt och psykiskt förbundet med varandra. Till exempel vet vi från den moderna medicinen att levern omvandlar, bryter ner och avgiftar mat och mediciner. Men enligt kinesisk medicin styr levern även vår syn och humöret. Levern anses dessutom vara ansvarig för planering, beslutsfattande och omdöme.

Vi vet att njurarna producerar urin och renar kroppsvätskorna, men enligt kinesisk medicin styr de också hjärnans funktion liksom hörsel, benhälsa, fertilitet, sexuell funktion, tarm-och blåskontroll, viljestyrka och motivation.

Mjälten är ett stort organ som ansvarar för matsmältning och ämnesomsättning. Tack vare kunskapen i traditionell kinesisk medicin vet vi också att mjälten är ansvarig för vår förmåga att analysera, resonera, och bearbeta information.

Om man visualiserar den mänskliga kroppen på energinivå, är den ett öppet system som har ständig interaktion med energier från omgivningen. Därför kommer allt vi ser, hör och känner ha en effekt på organens hälsa, samt hur vi tänker och fungerar i livet.

 

Ljud påverkar hälsan

Inom den kinesiska medicinen har man identifierat fem viktiga ljud. Vart och ett har olika effekt på organen och deras funktioner. Dessa fem ljud kallas för ”Gong”, ”Jiao”, ”Shang”, ”Zheng,” och ”yu”.

När de fem ljuden är sammansatta på ett smidigt och balanserat sätt, har de en positiv påverkan på de fem organsystemen. Som ett resultat bidrar de mjuka, balanserade ljudens sammansättning till att balansera energin i kroppen och sinnet.

Det är logiskt att den helande kraften i musik varit känd långt tillbaka i historien. Människor kan känna dess effekter.

När Yo-Yo Ma, en fransk och amerikansk cellist, ett underbarn som uppträdde redan vid 5 års ålder, fick frågan om den helande kraften i musiken, svarade han helt enkelt, ”Är det inte det som all musik handlar om?”

Idag använder många sjukhus och hälso- och fitnesscenter musik som terapi. Forskare från Stanford University har funnit att äldre patienter med depression fick en ökad självkänsla och förbättrade sitt humör efter att ha genomgått musikterapi.

Forskning visar att om man lyssnar på bra musik sänker det blodtrycket, stabiliserar hjärtfrekvensen, lindrar depressioner, och minskar ångest inför behandlingar, förbättrar koncentration och kreativitet, minskar behovet av lugnande och smärtstillande medel (under och efter operation), minskar illamående efter kemoterapi och förbättrar stabiliteten hos personer med Parkinsons sjukdom.

Inte undra på att tecknet för medicin finns i centrum av det kinesiska tecknet för musik. I själva verket, sägs enligt en legend, att det kinesiska tecknet för medicin baserades på en historisk händelse som involverade musik.

Den Gule Kejsaren, eller Huangdi, besegrade en krigsgud vid namn Chi Du med hjälp av det kraftfulla ljudet från hans soldaters krigstrummor.

På den tiden spelades ofta trummor för att inspirera till tapperhet och för att få övertag i en strid. I denna kamp knockade soldaterna fienderna medvetslösa med sitt trummande.

Den Gule Kejsaren skapade ett stränginstrument för att läka de besegrades själar, vilket förde dem tillbaka till livet. Därför användes musik för att läka. Senare användes även örter, och således kombinerades tecknen för musik och örter till tecknet för medicin.

 

Betydelsen av färg

Färger överförs som ljus och är energi. Färger talar till vår kropp, vårt sinne och vår själ. Färgterapi har använts för att läka sedan urminnes tider. Kliniska data tyder på att färgterapi kan förändra känslor och även blodtryck.

Det finns fem grundfärger som redovisas inom kinesisk medicin: grön, röd, gul, vit och svart. Varje färg motsvarar ett specifikt organsystem:

• Grön för levern

• Röd för hjärtat

• Gul för mjälten

• Vit för lungorna

• Svart för njurarna

 

Känslor

Allt detta handlar om känslor. Om ljud och färg påverkar energin i mänskliga organsystem, kommer de också att påverka människors känslor.

Varje organsystem hör till en viss känsla:

• Levern till ilska

• Hjärtat till glädje

• Mjälten till oro

• Lungorna till sorg

• Njurarna till rädsla

Normala mänskliga känslor är sunda. Men när känslor blir överdrivna och hamnar utanför ens kontroll, får de en negativ inverkan på sinne, kropp och själ genom att störa energin i organsystemen.

Å andra sidan, när energierna i våra organsystem störs av andra orsaker, tenderar vi också att ha humörproblem. Därför kommer vad som helst som hjälper människor att stanna kvar på rätt köl känslomässigt att ha en helande kraft.

För att främja god hälsa och en naturlig läkning, ta dig tid att gå till föreställningar med lugnande och vacker musik och vackra färger.

Jingduan Yang är certifierad psykiater och fjärde generationens läkare i kinesisk medicin, verksam i New York, USA.

Översatt från engelska.