Satellitföretag valde bort inbjudan till EU-mötet


Det franska satellitföretaget Eutelsat anklagas för att ha fallit för påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet (KKP), då de en dryg månad innan OS i Peking avbröt en oberoende kinesiskspråkig tv-kanals signal till Kina. I december bjöd fem EU-parlamentariker in företagets vd Giuliano Beretta att deltaga på ett möte som ägde rum i Strasbourg i dagarna, på vilket företaget skulle ha haft möjlighet att förklara sig. Eutelsat valde dock bort denna chans och uteblev från mötet.

I ett brev daterat den 23 december avböjde Eutelsats chef för strategifrågor och institutionella relationer invitationen å Berettas vägnar. Ett utdrag ur brevet: ”Olyckligtvis, med tanke på sammanträdets datum och redan planerade åtaganden har Beretta ingen möjlighet att komma till Strasbourg i januari.” 

Eutelsat hävdade att New Tang Dynasty Televisions (NTDTV) avbrutna sändningar till Kina berodde på tekniska problem. Reportrar utan gränsers rapport från den 20 juli visar dock på att den avbrutna signalen var planerad och under inflytande av den kinesiska regimen inför OS i Peking.

Parlamentsledamöter tolkar Berettas ovilja att träffas som ytterligare bevis på att Eutelsat döljer någonting.

– Det är uppenbart att han är rädd för att komma. Han är rädd för att komma och möta parlamentsledamötena eftersom det finns en förklaring bakom att de stoppade signalen till Kina och det är uppenbart, sade Hanna Foltyn-Kubicka, en av de ledamöter som skickade brevet till Beretta, genom en tolk.

– Jag skulle vilja fråga (Beretta) hur det kommer sig att ett demokratiskt land som Frankrike inte respekterar de grundläggande rättigheterna för frihet och för information, sade Foltyn-Kubicka.

En av de andra EU-parlamentarikerna som skickade brevet, Marco Cappato, sade att den fundamentala frågan inte har besvarats.

– Det är mycket viktigt att vi får ett konkret svar från Eutelsat, det svar som behövs för att återuppta NTDTV:s sändningar, sade Cappato.

– Information är det basala verktyget inte bara för människorättsaktivister eller personer som ber om frihet för religion eller kultur eller tankar. Det är helt enkelt demokratins och civilsamhällets grundläggande element, sade han.

Rapporter från Reportrar utan gränser har visat på att Eutelsats påstående om att det inte finns plats för NTDTV på W5-satelliten är inte riktigt.

– Eutelsats W5-satellit har stor ytterligare kapacitet, speciellt med hänseende till att US Broadcast Board of Governors har dragit sig tillbaka från den, till exempel. Voice of America lämnade W5-satelliten första augusti, och lämnade därmed tillgängligt utrymme. Faktum är att de ger efter för den kinesiska kommunistregimens påtryckningar, sade Eu-parlamentarikern Bart Staes.

Eutelsats ”trovärdighet har fått sig en törn och vi kräver att dess aktieägare ingriper snarast möjligt så att NTDTV kan återuppta sändningarna på denna satellit”, sade Reportrar utan gränser. 

För närvarande cirkulerar en skriven deklaration bland de europeiska parlamentarikerna, med krav på Eutelsat att återinföra NTDTV:s sändningar till Kina och på EU-parlamentets medlemsstater att vidta ”nödvändiga åtgärder för att hjälpa NTDTV att återfå sändningarna till Kina och att stödja miljontals kinesers tillgång till ocensurerad information”.

Innan EU-parlamentarikernas möte i januari hade deklarationen, som författades i oktober, 315 namnunderskrifter från de 785 EU-parlamentarikerna. Ifall en majoritet av medlemmarna skriver under deklarationen kommer det automatiskt att bli en antagen resolution och läsas av EU:s ordförande vid nästa sammanträde, ett kraftfullt budskap till Eutelsat och en seger för människorättsrörelsen i Kina. Parlamentariker har pekat på tre områden på vilka människorättssituationen i Kina är akut, inräknat förföljelsen av Falun Gong och förtrycket i Tibet. Det tredje området är att Kina-regimen berövar dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare, som fängslats för sin tro, på vitala organ som sedan säljs för profit.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10264/