Satellitföretag gav vika för Kina
(Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Ett inspelat samtal har avslöjat hur ett satellitföretag med bas i Frankrike har gett efter för trycket från den kinesiska kommunistregimen och stoppat sändningarna från en tv-station som de kinesiska myndigheterna ser som ”känslig”.

Det inspelade samtalet fördes mellan en utredare från journalisträttsgruppen Reportrar utan gränser och en representant för Eutelsats kontor i Peking.

Utredaren kontaktade Eutelsat och påstod sig vara från Kinas Centrala propagandadepartement och frågade hur satellitföretaget klarade sig under de internationella påtryckningar som krävde återupptagande av sändningarna från New Tang Dynasty Television (NTDTV), ett USA-baserat tv-nätverk.

Den 16 juni annonserade tv-satellitföretaget Eutelsat att man dragit in NTDTV:s sändningar till Kina på grund av allvarliga tekniska fel. Emellertid har rättighetsgrupper, liksom NTDTV, misstänkt att företaget vikit sig för kinesiska påtryckningar, vilka beror på tv-stationens omfattande bevakning av Kinas människorättsbrott.

I ljudupptagningen sade representanten till Reportrar utan gränser att indragningen var planerad. Under trycket från kinesiska myndigheter beslutade satellitföretaget att släcka den transponder som överfört NTDTV:s signal. Företaget påstod sedan att sändningarna upphörde på grund av allvarliga tekniska fel.

Samtalet ägde rum den 23 juni. Namnet på utredaren liksom på den anställde på Eutelsat har inte lämnats ut av RSF, av hänsyn till deras säkerhet.

”Det var vårt företags vd i Frankrike som beslutade att stoppa NTDTV:s signal”, sade den anställde. ”Anledningen var att vi fick upprepade klagomål och påstötningar från den kinesiska regeringen.”

Den anställde fortsatte med att berätta för samtalspartnern att det var inför möjligheten att få göra affärer med Kina som Eutelsat beslutade att stoppa NTDTV. Thales, det franska företag som tillverkar Eutelsats satelliter, hade nyligen tillverkat Zhongxing-9, en satellit som beställts av den kinesiska regimen för bevakningen av OS. Kina har också gått med på att använda sin Långa-marchenraket för att skicka upp Eutelsats satelliter.

En artikel i Wall Street Journal i april rapporterade att Eutelsat i åratal har ”försökt tränga sig in på den kinesiska marknaden, och att få till stånd kontrakt anses allmänt kunna hjälpa till att nå det målet”.

Dock har den kinesiska regeringen som kontrollerar alla mediesändningar, trots Eutelsats ansträngningar att muta in en bit av Kinas marknad, varit långt ifrån medgörlig. Enligt den anställde på Eutelsat har kinesiska myndigheter lovat att ta upp samtalen med Eutelsat efter att NTDTV:s sändningar har stängts.

”För två år sedan upprepade den Statliga administrationen för radio, film och television samma sak om och om igen: ’stoppa den där TV-stationen innan vi börjar samtala’”, sade den anställde. ”Allt vi vill ha är en gest från Kina … men inga av de kinesiska departementen eller kontoren gav oss några gester.”

Den anställde avslöjade att Eutelsat har försökt få till stånd kontrakt med Kina i åratal. Men trots att NTDTV har stoppats, har kinesiska myndigheter istället givit ett kontrakt på en miljard USA-dollar till Eutelsats största konkurrent, det USA-baserade Intelsat.

NTDTV:s talesperson, Carrie, Hung, kommenterade telefonsamtalet:

– Den konversation som spelats in av Reportrar utan gränser visar att Eutelsats ordförande, Giuliano Berretta, tog ett överlagt beslut för att få favörer från Peking och för att tillgodose Pekings krav sedan länge på att NTDTV:s sändningar in till Kina skulle stoppas som förutsättning för affärsavtal. Det här är ett samvetslöst brott mot Eutelsats egna stadgar. Vi vädjar nu till det internationella samfundet, till Eutelsats styrelse och dess aktieägare, till media och alla som stöder det fria flödet av information, att uppmana till att Mr. Berrettas skrupelfria beslut återkallas, sade Hung.

Eutelsats indragning av NTDTV:s sändningar skedde vid ett tidigare tillfälle. År 2005 hävde Eutelsat kontraktet med NTDTV. Enligt Wall Street Journal vägrade Eutelsat att förnya kontraktet i ett försök att nå affärsuppgörelser med Kina. Dock förnyades kontraktet under påtryckningar från allmänheten och från politiskt håll, och sändningarna in till Kina återupptogs.

Försök att kontakta Eutelsat för en kommentar har förblivit obesvarade.