Särdrag i kinesisk målning och i den mänskliga naturen


Alla stora artister lever efter en hög moral. De skapar en koppling mellan särdragen i målningen, mellan bra skrivkonst och individerna som framkallar sådan konst. Endast när artisten har en hög moral kan hans målningar eller författarskap nå en artistiskt hög nivå. Artistiska verk är en spegling av skaparens personlighet.

Den berömda målaren Hung Bin Hong (1865–1955) kategoriserade målningarna så här: scener från marknaden och gatan, berg och sjöar och målningar av Shi Da Fu. Enligt hans förståelse måste en målare som strävar efter att behärska kraven på den högsta konstnivån ha kunskap om Konfucius läror på en hög nivå. Han måste ha ett brett kunnande och behärska målningstekniker på en hög nivå. Dessutom måste han ha en generell förmåga att föra nationen mot fred och framgång. En sådan person måste själv ha kultiverat bra och fått en bra egen moralisk måttstock.

Li Ku-Chan (1898–1983) är likaså en välkänd målare som lärt sig det traditionella kinesiska målandet av Qi Bai Shi. Li sade ofta: ”Man måste först av allt ha en storsint karaktär, sedan kommer den nödvändiga ädelheten att måla bra. En människa som har en negativ karaktär är oförmögen att måla ett endaste rättfärdigt penseldrag.”

Li Ku-Chan fick utstå mycket under sina tio dagar i fängelset under Kulturrevolutionen (1966–1976). Hans egna studenter plågade och slog honom nästan till döds för att han vägrade måla i enlighet med den tidens rådande politiska riktning. För att befria honom från det här dilemmat, vädjade några att han skulle måla jordbrukslandskap, exempelvis en stor samling människor som skördar. Han besvarade förslaget med ett ironiskt leende och sa: ”Ja, jag kommer att måla det med rubriken ‘Att sälja ens själ billigt’, eller ‘en stor samling kroppar'”. (Redaktionell kommentar: 40 millioner kineser dog av svält under Kulturrevolutionen på grund av felaktig jordbruksplanering och misskötsel.) Regeringstjänstemännen tvingade målaren att offentligt kritisera sig själv och de styrande försökte få honom att förneka hans lärare Qi Ba Shi. Li Kun Chan vägrade och dömdes till arbete på fälten. Men även här fortsatte han att öva qigong. Följande ordspråk har tillskrivits honom: ”De som förstör vårt hemland och torterar folket kan vara övertygade om himlens hämnd. Jag kommer att härda ut till den dagen.”

Om Tony Dai:

Tony Dai växte upp i Kina och bor nu i Australien. Tony är aktiemäklare med hans passion är konst.

Han är en konstsamlare och ordförande i ” Australian Chinese Traditional Culture and Arts Association.” Tillsammans med sin mor Meiling Dai är Tony den femte generationens ägare av den mest omfattande samlingen av 1800- och 1900-tals konst av traditionella kinesiska målningar. Tavlorna har målats av mer än 40 mästare från den tiden. Dessutom innefattar samlingen arbeten av Qi och Li, kollektionen innehåller delar av en kejsare och kejsarinna. Kollektionen är unik därför att många sådana verk förstördes under kulturrevolutionen.

Tony är skolad i kalligrafi och kinesisk målning från barnsben. Han vann en nationell kinesisk kalligrafitävling vid åtta års ålder. En släkting, en mandarin vid den sista kejsarens hov, skapade grunden för den nuvarande samlingen. Den har ställts ut sedan 2003; i Australien och Sydostasien och i många städer i USA och Kanada. Arbetena är en grundlig representation av traditionell kinesisk målning, mycket olika västerländska traditioner. Syftet med traditionell kinesisk målning är att avbilda målarens känsla och hans uttryck på ett abstrakt sett. Målning med bläck är en framställning på hög artistisk nivå, och som kräver en meditativ koncentration. Den ger inget utrymme för korrigeringar, när tavlan är färdigmålad. Varje penseldrag är ett uttryck för artistens personlighet och en spegling av hans ögonblickliga iakttagningsförmåga.