Sänkta flygpriser ökar utsläpp
(Foto: AFP/FILES/Jewel Samad)


EU-ländernas ja i dag till ett nytt flygavtal med USA bäddar för lågprisflyg över ”pölen” – men också för ökade utsläpp. Avtalet, som ska träda i kraft 2008, tar inte upp miljöaspekter.

-Det kan bli en öppning för billigare flyg till USA från Europa, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) efter uppgörelsen på mötet för EU:s transportministrar i Bryssel.

Hon medger att det också, särskilt som avtalets syfte är att bättra på och kraftigt öka flygtrafiken mellan de två kontinenterna, leder till ökade utsläpp av växthusgaser om inget görs.

Enligt en grov bedömning från EU-kommissionen ger avtalet möjligheter att öka trafiken med 25 miljoner passagerare på fem år.

-Dagens bilaterala avtal (avtal mellan två länder) är kliniskt rena från miljöaspekter, försvarar Torstensson den svenska regeringens hållning.

Omfattar inte flyget

Hon tillägger att huvudsyftet med avtalet är att förbättra kommunikationerna mellan Europa och USA. Parallellt ska arbetet med att motverka utsläpp av växthusgaser föras, men det finns inga skrivningar om att USA ska rätta in sig i det system för handel med utsläppsrätter som EU driver sedan några år. Systemet omfattar ännu inte flyget ens i EU, men EU-kommissionen har föreslagit att flyget ska tas med om några år i handeln med utsläppsrätter.

Förhandlingarna om avtalet har pågått länge, länge. Avtalet går ut på att ersätta de bilaterala avtal som 16 EU-länder haft var för sig med USA om flygningar över Atlanten. EU:s domstol har förklarat avtalen som länderna har för olagliga.

När det nu antagna avtalet träder i kraft första april 2008 träder ett avtal in som omfattar samtliga EU:s 27 medlemsländer. Det innebär att vilket europeiskt bolag som helst får flyga från något av EU-länderna till vilken flygplats de vill i USA.

Har begränsningar

Om ett lågprisbolag skulle vilja öppna Atlanttrafik från Sverige så går det bra när avtalet trätt i kraft. Det kan då konkurrera med SAS och amerikanska bolag som redan i dag har tillstånd att flyga rutten. I övrigt bedömer regeringen att avtalet som sådant betyder rätt lite för ett bolag som SAS.

Avtalet ger inte europeiska bolag rätt att flyga passagerare inom USA och USA vill bara delvis släppa på regler som begränsar utländskt ägande i amerikanska flygbolag.