Sänkta betyg för Japan och länderna i den arabiska våren
En libysk man visar upp ett maskingevär, som han påstår ha tillhört Gaddafis son, när han firar i Zintan efter gripandet av Seif al-Islam Gaddafi den 19 november 2011. (Foto: Joseph Eid/AFP/Getty Images)


Alla länder där den arabiska våren en gång gav hopp om en bättre framtid, Egypten, Bahrain, Libyen, Syrien och Tunisien, har fått betydligt sämre betyg jämfört med året före i Misslyckade staters index, (Failed States Index, FSI). Den årliga rapporten publicerades på måndagen av den Washingtonbaserade icke-statliga organisationen, Fund for Peace.

Libyens nedgång var det ”mest anmärkningsvärda” och satte nytt rekord i indexökning på ett år med 16,2 poäng. Ju högre poäng desto ostabilare är landet. Det tidigare rekordet hade Libanon mellan 2006 och 2007, då det ökade med 11,9 poäng på grund av kriget med Israel.

Fund for Peace konstaterar att Libyens rankning påverkades av inbördeskriget men att landet återhämtade sig lite i slutet av året när general Moammar Gaddafi dödades och den nationella övergångsregeringen tog över. Annars hade förändringen varit värre.

FSI har rangordnat 178 länder och använt 12 sociala, ekonomiska och politiska indikatorer plus 100 andra faktorer som sätter press på landet. Saker som beaktas är ojämn utveckling, mänskliga rättigheter, socialt missnöje, antal flyktingar eller internt tvångsförflyttade och extern inblandning.

En hög poäng indikerar hög press på landet vilket är lika med en högre risk för instabilitet. Länderna är rangordnade med det minst stabila landet högst upp.

Den största överraskningen var Japan som ökat med 12,5 poäng i indexet och stod därmed för den näst största förändringen under åtta års rapportering.

Trots att Japan är bland de högst utvecklade länderna i världen och har den tredje högsta BNP: n fick landet dåliga siffror på grund av det kaos som uppstod vid tsunamin och kärnkraftskatastrofen i mars 2011.

Japan tvingades att utlysa undantagstillstånd i nordost, när många dödades och hundratusentals människor tvingades flytta. Den katastrofen har blivit den mest kostsamma naturkatastrofen i världshistorien och har kostat cirka 200 miljarder dollar.

”Japans nära nog rekordartade försämring på FSI visar hur sårbart det mest stabila landet kan vara när det plötsligt händer saker,” sade Fund for Peace.

Somalia, Kongo och Sudan är de tre mest misslyckade staterna. Utan en central regering sedan 1991, terrorism, militanta uppror och pirater, har Somalia haft den tvivelaktiga äran att vara det mest instabila landet fyra i år i rad.

Grekland försämrades också på grund av sin ekonomiska kris och regeringens försök att få nödlån från eurozonen. Greklands dåliga siffror beror också på faktorer såsom sänkt förtroende för staten och regeringens försvagade förmåga att tillhandahålla offentliga tjänster.

De flesta av de 20 länderna som ligger högst i rangordningen är länder i Afrika. Afghanistan och Irak är två länder som har haft amerikanskt militärt ingripande. Även Haiti ligger högt då de fortfarande är i gungning efter den förödande jordbävningen för två år sedan.

I den motsatta änden finns de skandinaviska länderna Finland, Sverige, Danmark och Norge. De och Schweiz anses vara världens mest stabila länder.

USA har förlorat en del mark under 2011 och rankas nu som 159:e av 177 stater, vilket är en plats bättre än Storbritannien men betraktas inte som lika stabilt som Frankrike och Tyskland som rankas som 162 respektive 164.

Fund for Peace säger att ett land med starka och stabila statliga institutioner som grundar sig på rättssäkerhet och demokrati bedöms vara stabilt.

Fund for Peace sammanställer sitt index på statistik som sammanställts från olika källor, inklusive FN och Världsbanken, samt icke-statliga organisationer som Freedom House, Transparency International och kommersiella källor som The Economist Intelligence Unit.

Översatt från engelska