Samtal mellan mor och spädbarn viktiga
"Resultatet visar hur en mors förmåga att på ett tidigt stadium ställa in sig på det lilla barnets tankar och känslor, hjälper barnet att känna empati med andra människors mentala liv", säger Elizabeth Kirk. Foto: m-imagephotography / IStock


Mammor som är ”tankeinriktade” eller kan ”ställa in sig” på barnets tankar och känslor genom att delta i barnspråk, kan kanske hjälpa sina barn att förstå andras tankar när de växer upp.

I en ny studie observerade forskare 40 mödrar och deras barn när de var 10, 12, 16, och 20 månader gamla.

När en mor och hennes barn lekte i tio minuter dokumenterades förälderns språk varje gång mamman gjorde ”tankerelaterade kommentarer”. Psykologerna gjorde slutledningar om barnets tankeprocesser genom deras beteende (till exempel om ett barn hade svårt att öppna en dörr på en leksaksbil kunde de betecknas som ”frustrerade”).

Märkliga berättelser

Femton par, mamma/barn, kom åter när barnen nått 5-6 års ålder. Då bedömdes barnets sociokognitiva förmåga med hjälp av metoden ”märkliga berättelser”, på en nivå där ett barn kan relatera till andra och förstå en annan persons tankar.

Metoden märkliga berättelser innebär att läsa en fiktiv karaktärsskiss som innefattade en av tolv sociala scenarier (motstridiga känslor, lögner, vita lögner, övertalning, att låtsas, skämt, att glömma, missförstånd, dubbelbluff, talesätt, hur något verkar vara kontra verklighet eller sarkasm) . Barnen fick sedan en fråga som visade förståelsen, följt av ett test för att bevisa om de hade förstått den mentala manipulationen som fanns i berättelsen.

Studien, som publicerades i British Journal of Developmental Psychology, visar en stark, positiv korrelation mellan tankerelaterade kommentarer för 10-, 12- och 20-månader gamla barn och ett barns resultat på uppgiften märkliga berättelser.

Därför säger forskarna att ett 5-årigt barns förmåga att förstå andra människors tankar var relaterat till hur tankeinriktade deras mödrar var när de var bebisar.

Betydelsefulla resultat

”Resultatet visar hur en mors förmåga att på ett tidigt stadium ställa in sig på det lilla barnets tankar och känslor, hjälper barnet att känna empati med andra människors mentala liv”, säger Elizabeth Kirk, föreläsare på psykologiavdelningen vid Yorks universitet.

”Detta har viktiga konsekvenser för barnets sociala utveckling och utrustar barnen att förstå vad andra människor kanske tänker eller känner”.

”Resultaten är betydelsefulla eftersom de visar vilken avgörande roll samtal har mellan mödrar och deras barn i spädbarnsåldern”, tillägger Liz Meins.

Källa: University of York. Publicerad från Futurity.org under Creative Commons License 4.0.

Petra Krantz Lindgrens bästa råd till föräldrar

Kina backar från löftet att hjälpa åldrande ensambarnsföräldrar