Sämre resultat för svenska elever


Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap blir allt sämre. En ny undersökning visar att Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder.

Enligt den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012 ligger svenska elever numera långt under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden, meddelar Skolverket i ett pressmeddelande. År 2000 låg svenskarna över OECD-genomsnittet.

Matematik är det ämne i vilket resultaten utvecklats sämst, och övriga nordiska länder presterade alla bättre än Sverige. I läsförståelse hade bara tre OECD-länder (Slovakien, Chile och Mexiko) sämre resultat än svenskarna. Sex OECD-länder presterade sämre än Sverige när det kom till naturkunskap.

”Läget är allvarligt när det gäller kunskapsutvecklingen i skolan,” säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i pressmeddelandet.

Generellt presterar flickor bättre än pojkar, men varken pojkarna eller flickorna når idag upp till OECD-genomsnittet på något område.

Skolverket skriver att det främst är de lågpresterande eleverna som halkar efter i läsförståelse och naturkunskap, medan alla elever tappar nästan lika mycket i matematik.

”Lärarna måste få resurser, förutsättningar och ansvar att höja kvalitén i undervisningen. Både nationellt och lokalt behöver mer göras för att förbättra likvärdigheten. Nu behöver skolorna långsiktiga förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten,” säger Ekström.

Mer om PISA

PISA är en OECD-undersökning som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I Sverige deltog nästan 4700 elever i PISA 2012. PISA består av ett prov, en elevenkät och en skolenkät. Totalt 65 länder, varav 34 OECD-länder deltar i PISA 2012. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009. (Källa: Skolverket)