Sämre rättsläge i Kina under 2015
Amnesty International kritiserar det försämrade rättsläget i Kina i sin årsrapport för 2015. (Skärmdump)


Amnesty International kritiserar i sin årsrapport 2015 Kinas införande av nya luddiga säkerhetslagar, och regimens ökade förtryck av människorättsadvokater. En av de drabbade var Wang Quanzhang, som misshandlades av polis för att han försvarade falungongutövare i domstol.

Wang Quanzhang försvarade den 18 juni ett antal utövare av den i Kina förföljda meditationsmetoden falungong i en distriktsdomstol i Liaocheng i Shandongprovinsen. Under anförandet avbröts han plötsligt av domaren som anklagade honom för att ”störa ordningen i domstolen”. Därefter släpade poliser iväg Wang Quanzhang till ett annat rum där han misshandlades.

Under förra året införde kommunistregimen ett antal nationella säkerhetslagar som försämrade rättsläget för många redan utsatta grupper i Kina. Människorättsadvokater över hela landet drabbades av de hårdare lagarna. Aktivister och människorättsförsvarare utsattes för systematiska trakasserier och förödmjukelser av myndigheterna. Religiösa grupper förföljdes och bland annat förstördes tusentals kristna kors i Zhejiangprovinsen.

Bränning med strykjärn och cigaretter är bara en av alla tortyrmetoder mot falungongutövare som dokumenterats, sedan förföljelsen startade 1999. (Faluninfo.net)

Bränning med strykjärn och cigaretter är bara en av alla tortyrmetoder mot falungongutövare som dokumenterats, sedan förföljelsen startade 1999. (Faluninfo.net)

Rapporten pekar även på att de nämnda falungongutövarna fortsätter att förföljas och utsättas för godtyckliga fängslanden, orättvisa rättegångar, tortyr och annan dålig behandling.

Ett annat problem i det kinesiska rättsväsendet som Amnesty lyfter fram är att flera fängslade med hälsoproblem förvägrades adekvat vård.

I december upprepade FN:s kommitté mot tortyr tidigare rekommendationer för att förhindra tortyr. Samtidigt påtalades trakasserier av advokater, människorättsförsvarare och petitionärer, samt att det saknas statistik över tortyren.

Amnesty kritiserar Kina
Kina brister på följande punkter rörande mänskliga rättigheter år 2015:

• människorättsförsvarare
• den rättsliga, konstitutionella och institutionella utvecklingen
• yttrandefriheten på internet och för journalister
• religions- och trosfriheten
• dödsstraffet
• tortyr och annan dålig behandling
• sexuella och reproduktiva rättigheter
• Tibets autonoma region och områden befolkade av tibetaner i andra  provinser
• uigurernas autonoma region Xinjiang
• påtvingad hemtagning från grannländer
• Hongkongs speciella administrativa region