Sammandrag från två politiska möten i Kina
Bilden är tagen vid öppnandet av den Nationella folkkongressen (NFK) i Peking i Folkets stora sal, den 5 mars och visar (längst fram från vä till hö) Bo Xilai, kommunistpartiets sekreterare i Chongqing, Xu Caihou, vice ordförande i den centrala militärkommissionen, Zhang Dejiang, Kinas vice premiärminister och Wang Yang, kommunistiska partiets sekreterare för Guangdong. Bo Xilai har nyligen ersatts av vice premiärminister Zhang Dejiang, enligt ett kort uttalande i Xinhua den 15 mars. (Foto: Liu Jin/AFP)


De två årliga mötena som vanligtvis pågår i tio dagar, Nationella folkkongressen (NFK) och det rådgivande organet Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens (KFPRK), har avslutats.

Många kineser anser att mötena var meningslösa och åstadkom ingenting. Tre punkter togs upp under de två mötena: lag om hemliga anhållanden, Wen Jiabos framförande av ytterligare ett (tomt) reformtal och Bo Xilais avsked. Allt detta tyder på att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) är i kris.

Många kineser uttryckte sina åsikter på bloggar och mikrobloggar att de två mötena är meningslösa och åstadkommer ingenting.

Yang Hengjun, bloggare och skribent, skrev på sin Facebooksida: ”KFPRK-mötet slutade med applåder. Varje år är de två mötena ’förenande’ och ’framgångsrika’. De har föranlett något sorts världsrekord: det har inte funnits någon motion som inte gått igenom under dess 63-åriga historia. Syftet med de två mötena borde vara att bistå regeringen och hindra den från att göra fel saker. Men alla beslut från de i makten godkändes och gillades entusiastiskt av deltagarna. Vad är syftet med ett sådant möte? Det här tycker jag om de två mötena: de är de mest framgångsrika misslyckandena i världen!”

En sak som regimen lyckades åstadkomma på den sista dagen av Folkkongressen var att ändra den kinesiska straffprocessrätten så att den tillåter kinesisk polis att internera vissa misstänkta i hemligt förvar upp till sex månader.

– Liknande [hemliga anhållanden] existerar redan, men nu har det godkänts genom detta, och blivit en allmän lag, snarare en än trend, sade människorättsadvokaten Tang Jitian från Peking till New Tang Dynasty (NTD) TV.

Den nya lagen stipulerar att polisen måste informera den misstänktes familj inom 24 timmar, men behöver inte avslöja platsen eller orsaken till anhållandet.

Varje år under de två mötena har regimen ökat kontrollen och bevakningen av mänskliga rättigheter och andra sociala aktiviteter runt om i Kina.

En aktivist som försvunnit är Xu Yongzhi, chef för Open Constitution Initiative och en oberoende kandidat för Pekings Post-och telekommunikation universitetets valkrets. Hans kontor har också blivit tvungen att stänga, sade VOA den 13 mars.

Säkerhetspersonal i Peking har också gripit flertalet aktivister som kom till Peking i tron om att medierna skulle vara mer öppna för att lyssna på deras missnöjen under de två mötena.

Xi Guozheng, petitionär från Shanghai, intervjuades av Epoch Times. När han kom till Pekings tv-station för att demonstrera den 8 mars, var det redan över 100 petitionärer där. Han sade att en grupp säkerhetsvakter kom och släpade in petitionärerna i två bussar vid sidan av vägen och förde dem till Jiujingzhuang för internering.

Petitionären Jing Yuehua sade att hon fördes till Pekings Södra järnvägsstation för att skickas hem. Där bevittnade hon hur tre säkerhetsvakter brutalt misshandlade en petitionär, Lu Yajuan, 62, som redan varit frihetsberövad i tre dagar.

Lu Yajuan hade endast frågat en polis när hon kunde få åka hem. Plötsligt rusade tre poliser emot henne och slog Lu på huvudet och handen så att hennes arm bröts, enligt Jing.

Wang Kouma, en annan petitionär, sade att hon såg att myndigheterna hade satt upp många affischer på offentliga platser under de två mötena där det stod: “Respektera mänskliga rättigheter.” Men när petitionärer kom till Peking, övervakades de av säkerhetspersonal.

– Det är till och med värre än “en vakt för varje fem steg”-förordningen 1949 när KKP tog över Peking, sade Wang.

– Om KKP inte förändrar det politiska systemet, kommer det inte att kunna göra någonting åt den systematiska korruptionen och orättvisorna, tillade hon.

Samma dag som den hemliga anhållandelagen antogs, gav Wen Jiabao ett avslutande tal vid NPK. Wen sade att det finns behov av politiska och ekonomiska reformer och förbättring av sociala orättvisor; utan dessa kan tragedier liknande Kulturrevolutionen inträffa igen.

Det var samma sorts tal som han tidigare har hållit många gånger. Och ingen verkar ta det allvarligt. Men det är just ett sådant tal som en vanlig kinesisk medborgare i hemlighet skulle gripas för eller utsättas för något värre.

Efter mötet pratade Wen med journalister och sade att man ska respektera revolutionerna i Mellanöstern och “inget våld kan rucka på den här trenden mot demokrati”!

Sådana uttalanden, som inte går hand i hand med regimens nuvarande politik, är bara “floskler och syftar till att distrahera”, berättade Tang Baiqiao, ordförande i New York-baserade Democracy Academy of China, för NTD.

– Enligt min åsikt finns det bara en sak att säga om detta: kommunistpartiet måste försvinna, sade Tang.

Bloggaren Fang Congming skrev: “Vi har gett regimen 63 år, en sådan lång tid, för att lyssna och reflektera. Har ni sett några grundläggande förändringar? Att sätta vårt hopp på ledarna för att bli upplysta, förbättra sig och förändra sig till en förstående regering, är som att fråga en tiger om man kan få dennes päls.”

Samma dag släppte Wen också ytterligare en bomb när han offentligt kritiserade Bo Xilai, den dåvarande partichefen för Chongqing. Dagen efter meddelade Wen om Bos påtvingade avgång.

Kinaexperter säger att den senaste skandalen kring Bo har ruskat om den stående kommitténs nio medlemmar.

Bo fick medieuppmärksamhet med sina Maoliknande kampanjer som tydligen slog tillbaka förra månaden när Wang Lijun, hans högra hand, försökte söka asyl vid USA-konsulatet i Chengdu. Innan Wang fördes iväg av Pekings säkerhetspersonal, lämnade han en bunt dokument till amerikanska tjänstemän som dokumenterar korruption och andra dåd begångna av toppmedlemmar i partiet, skriver Washington Free Beacon.

Wen svarade på en fråga från en journalist från Reuters under presskonferensen:

– Den nuvarande kommittén och ledningen i Chongqing behöver rannsaka sig själva och verkligen lära sig en läxa från Wang Lijun-affären.

Wens svar är typiskt för honom när han tar upp stora katastrofer som kan ge partiet en dålig image: att göra ett kort och korrekt politiskt uttalande där fakta och detaljer utelämnas.

Advokat Hu Shidong skrev på sin blogg efter att ha reflekterat kring de två mötena: “De två mötena, med ett gäng regissörer och tusentals skådespelare, är den största showen på jorden. Självklart är den förenande, segerrik och harmonisk.”

Zhi Wuchang skrev på sin Weibo: “Alltid när medierna kommenterar regimens möten, räknar de alltid hur länge applåderna hördes under mötet. Det kinesiska folket vet redan hur dessa applåder uppkommer. Jag vet inte vilka som är mentalt handikappade – medierna eller vanligt folk.”

Life-In-Eden-2 skrev: “Det finns inget oppositionsparti, endast ett starkt, styrande parti. Vem ska stoppa deras motioner från att gå igenom?”

Wind-Rain-Picture-Like skrev: “Så länge som det inte lever upp till universella värderingar, är det enda sättet att få stopp på en auktoritär regim att den faller.”

Översatt från engelska.