Samlar myndigheter mot organiserad brottslighet
Justitieminister Beatrice Ask samlade på torsdagen myndigheter för att bekämpa den organiserade brottsligheten. (Foto: Pawel Flato)


Justitieminister Beatrice Ask bjöd på torsdagen in centrala myndigheter i ett försök att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten. Under dagen skulle riktlinjer och gemensamma strategier dras upp. De fanns chefspersoner som beklagade att de inte varit med på justitieministerns lista berättade Ask, så intresset för den här problematiken är stor i landet.

– Det gäller att komma åt den vinning som den här gruppen av nätverk och grupperingar får genom kriminell verksamhet, säger Beatrice Ask.

Det viktigaste är inte enbart lagstiftningen utan att tillgångarna hittas. Därför är det viktigt med samverkan mellan olika myndigheter. Samarbetet är till för att upptäcka den kriminella verksamheten och där måste fler myndigheter än dem som är med idag vara med.

– Ju fler myndigheter som är ute i verksamheter där det flödar pengar och genom att samarbeta hittar man mer av det som det kan finnas frågetecken kring. Det gäller att hitta var det finns och att det finns säger justitieministern.

Åtgärder som redan är på gång är exempelvis en särskild åklagare som har hand om den organiserade brottsligheten. Ett förslag justitieministern stöder i högsta grad eftersom det skulle effektivisera arbetet.

Något som även diskuterades under dagen var en metodutveckling av det som säkerhetspolisen arbetar med. I flera länder arbetar säkerhetstjänsten med dessa frågor eftersom en del av den organiserade brottsligheten undergräver vårt samhälle. Därför ska det analyseras om Sverige kan använda Säpo i det här arbetet.

Det finns även en lagrådsremiss om utvidgat förverkande, vilket skulle ge större möjligheter att komma åt tillgångar från kriminell verksamhet. Gång på gång kom man tillbaka till betydelsen av att hindra de kriminella i deras verksamhet.

Nu flyttas alltså positionerna fram mot den organiserade brottsligheten. Justitieministern är angelägen om att brottsbekämpningen moderniseras. Med detta avser Beatrice Ask att myndigheterna nu måste samarbeta med varandra. Det gäller också att se till att personalen är trygg i sitt arbete

I slutet av april ska det finnas ett punktprogram med ytterligare insatser mot den organiserade brottsligheten.