Samlar in gifter från lantbruken
Det finns mycket gift stående ute på lantbruken. Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar vill samla in det. (Foto: Håll Sverige Rent)


Den uttjänta harven som står i åkerkanten, den gamla traktorn på gårdsplanen och tunnan med spillolja som börjat läcka ska nu till återvinningen. På flera håll i landet genomför Stiftelsen Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar insamlingen Giftfri miljö i lantbruket, bland försäkringsbolagets kunder.

– Varje steg som tas för att förbättra miljön är ett steg i rätt riktning och det här är utan tvekan ett mycket stort steg, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Det är första gången en insamling av farligt avfall sker med en försäkringslösning. Många av lantbrukets produkter är klassade som farligt gods och måste hanteras som sådana.

Länsförsäkringar har som en del i grundskyddet vid försäkring för lantbruk, hästverksamhet eller skogsfastighet en återvinningsförsäkring. De som tecknat sådan försäkring får utan extra kostnad sitt farliga avfall och lantbruksskrot borttransporterat en gång om året.

Lars Alm på Håll Sverige Rent är projektledare för Giftfri miljö och säger i ett pressmeddelande att de beräknar mängden spillolja inom lantbruken i till exempel Kronoberg till 1,3 miljoner liter. Det motsvarar uppvärmningen av 425 villor under ett år.

– Kampanjen tar oss närmare ett långsiktigt hållbart samhälle och vår ambition är att skapa världens renaste jordbruk.