Samerna vill skapa annan attityd till sitt språk


Samerna arbetar för en förändrad attityd till samiskan. Länsstyrelserna runt om i landet inventerar miljöfarliga verksamheter. Pensionärslivet inget för rastlösa, de startar egna företag och de kriminella som lever lyxliv måste snart bevisa varifrån de fått pengarna till detta.

Möte om samiska språket

Norrbotten, Kiruna
På Sametinget diskuterades det samiska språkets användning i samhället. Det var det första mötet för det samiska språkkampanjrådet. Rådet vill få till en attitydförändring till samiskan, skriver Norrbottens Kuriren.

Ett seminarium planeras i början av 2008 med temat Att rädda språk. Att det är angeläget kan vi läsa under rubriken Leva, här i Epoch Times, ”Allt fler språk försvinner”. Där står att av de 7 000 språken i världen i dag beräknas minst hälften vara försvunna i slutet av detta århundrade.

Inventering av förorenade fastigheter.

Hallands län
Länsstyrelsen har skickat brev till ägarna av 3 000 fastigheter i länet. Marken där fastigheten är belägen, har eller har haft verksamhet som kan ha förorsakat föroreningar av mark, vatten, sediment och byggnader. Därmed inte sagt att fastigheten är förorenad.

Länsstyrelsen har använt sig av gamla källor för att identifiera områden som möjliga miljöbovar. Man har hittat de miljöfarliga företagen genom att leta i gamla telefonkataloger, kommunarkiv, gamla kartor osv. Dessa gamla nedlagda eller pågående verksamheter skapar stora problem idag.

Länsstyrelsen identifierar nu de förorenade områdena genom den här inventeringen. Vid behov åtgärdas de områden som har störst risk. Detta gäller nu inte bara för Hallands län utan det är en landomfattande inventering som pågår.

Fler startar egna företag, även pensionärer

Stockholm, Haninge

Nu börjar pensionärslivet för 40-talisterna. Många av dem tar det inte lugnt utan startar faktiskt egna företag. Sveriges Pensionärsförbund har låtit Statistiska Centralbyrån ta fram siffror som visar att förra året, jämfört med år 2000, var 30 procent fler egenföretagare över 65 år.

Rune Danielsson i Haninge utanför Stockholm, startade eget företag i somras. De anställda är också pensionärer, mellan 65 och 81 år, och de arbetar med diverse byggjobb och hushållsnära tjänster. 75 personer är anställda i företaget. Här finns mycket gedigen kunskap och lång erfarenhet samlad.

Men alla arbetar inte för att de blir rastlösa av att gå hemma i pensionärstillvaron, utan många är tvungna att jobba för att få ekonomin att gå ihop. Runde Danielsson säger till Sveriges Radio

– Många pensionärer är faktiskt väldigt fattiga, framför allt kvinnor som har varit hemma större delen av sitt liv. De har ju ingen pension som går att leva på utan de tvingas att jobba.

Bevisa ditt lyxliv

Skåne, Malmö
Många yrkeskriminella lever ett liv i lyx. Varifrån kommer pengarna? På ett seminarium i Malmö, om organiserad brottslighet och EU, lovade justitieminister Beatrice Ask att poliserna snart ska få en förverkandelag till sitt förfogande.

Då ska de yrkeskriminella bevisa varifrån de fått pengarna till sitt lyxhus, bil med mera, i annat fall förverkar staten sakerna.

– Vi måste kapa vinsterna för den organiserade brottsligheten, menade justitieministern.

Hon lovade också att informationsutbytet ska bli lättare. Försäkringskassa, kronofogden och polis ska ha nytta av varandra.

– Man måste kunna utbyta värdefulla uppgifter mellan myndigheterna utan att hindras av formella skäl, sade Beatrice Ask.