Sameby stämmer svenska staten


Samebyn Girjas i norra Sverige stämde staten den 11 maj. Svenska samernas riksförbund, SSR, menar att jakt och fiskerätten tillhör samerna och staten kränker dem genom att sälja jaktkort.

– För min rennäring betyder det en del, det gör det för alla som håller på med renar. Jakten och fisket har alltid varit en binäring till renskötseln. Älgjakten betyder pengar för oss och får vi inte jaga älg så förlorar vi de pengarna, säger Ingemar Blind ordförande för Girjas sameby, norr om Gällevare.

Det var 1993 som regeringen beslutade om fri smådjursjakt ovanför odlingsgränsen men samerna anser att jakt och fiskerätten tillhör dem och därför gör staten intrång på deras mark genom att sälja jaktkort. Den stora stötestenen är de samiska markrättigheterna.

Samebyn Girjas har anlitat Peter Danowsky, rankad bland världens 25 främsta affärsjurister av Expert Guides, han säger till Sverige Radio:

– I de utredningar som är gjorda betonar man just att rättsläget är oklart. Då finns den här möjligheten att föra fastställelsetalan det vill säga att domstolen till sist bestämmer hur det är. Antingen är det så att det är en ensamrätt för samerna eller så fortsätter det att vara en delad rätt, men under alla förhållanden blir läget klart.

SSR tog beslut förra året att stämma staten och Girjas sameby är först ut. Förbundsordförande Anders Blom anser att en dom i det här fallet kommer att få betydelse för alla samebyar.