Sambandet mellan resvanor och sjukdomar undersöks


Svenskarnas ökade resande kan innebära att fler personer drabbas av sjukdomar som kan föras in i Sverige. I dagsläget saknas tillräcklig information om riskerna och nu ska SMI (Smittskyddsinstitutet) göra en sammanställning av situationen.

Enligt SMI finns ett behov av större kunskap om relationen mellan anmälningspliktiga infektioner och svenskarnas resvanor. Det ökade resandet bland svenskar har lett till att man nu ska genomföra en studie som kan vara till hjälp för att arbeta förebyggande  för att hindra spridandet av smittsamma sjukdomar som kan drabba resenärerna utomlands.

Genom att samköra en databas om svenskarnas resvanor med SMI: s statistik om smittsamma sjukdomar ska SMI få fram en sammanställning av den aktuella situationen. Studiens resultat hoppas man på ska kunna ge en ökad förståelse av relationen mellan förändrade resvanor och smittsamma sjukdomar.

– Med mer kunskap kan vi arbeta mer preventivt för att minska andelen svenskar som drabbas av allvarliga smittsamma sjukdomar utomlands, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet i ett pressmeddelande.