Samband mellan syskonbråk och mental ohälsa
Det är inte alla barn som förunnas av att ha ett syskon som är till glädje och stöd under uppväxten. Systrarna på bilden har ingen koppling till artikeln. (Foto:AFP/Fabrice Coffrini)


Aggressivitet mellan syskon ses oftast som en så vanlig företeelse under uppväxten. Men det finns en koppling mellan syskonaggressivitet och sämre psykisk hälsa hos barn och ungdomar, enligt en ny amerikansk studie.

Corinna Jenkins Tucker, docent vid universitet i New Hampshire, och en av forskarna bakom studien, säger i ett pressmeddelande att deras studie visar att syskonaggressivitet inte är av godo för barn och ungdomar oavsett hur allvarlig eller vanligt förekommande den är.

Studien omfattar data från National Survey of Children’s Exposure to Violence, ett urval av 3 599 barn i åldrarna en månad till 17 år.

Forskarna har granskat effekten av incidenter som fysisk misshandel med och utan tillhyggen, skada, stöld eller förstörelse av syskons saker, psykisk aggressivitet, som att skrämma eller hota.

Resultatet visade att bland 32 procent av de barn, som sagt sig ha varit utsatt för en typ av syskonaggressivitet under det senaste året, var den psykiska hälsan hos de mindre barnen (1 månad till 9 års ålder) sämre än för ungdomar (ålder 10-17) som upplevde mild fysisk misshandel av syskon.

Enligt forskarna är syskonaggressivitet relaterat till lika allvarlig  påverkan på den psykiska hälsan som mobbning mellan jämnåriga.

Corinna Jenkins Tucker hoppas att deras forskningsrön kommer att leda till att föräldrar blir mer uppmärksamma och tar syskonaggressivitet mer på allvar.

”Om syskon slår varandra blir det mycket annorlunda reaktion än om det händer mellan jämnåriga. Det avfärdas ofta och ses som något som är normalt eller ofarligt. Vissa föräldrar till och med tänker att det är nyttigt, ser det som bra träning i att hantera konflikter och aggressivitet i andra relationer”, säger forskaren i pressmeddelandet.

Studien kommer att publiceras i juli i år i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.