Samband mellan mammans kost under graviditeten och barnfetma
Mammor som äter mycket kolhydratrik kost under graviditeten riskerar att barnet senare i livet utvecklar fetma, enligt en ny studie. (Foto: Loic Venance /AFP)


Den mat som mamman äter under graviditeten kan påverka barnets DNA och öka risken för fetma, enligt en ny internationell studie som publicerats i den amerikanska tidskriften Diabetes.

Enligt studien ska forskare vid University of Southampton och även från Nya Zeeland och Singapore, för första gången ha sett att mammans diet under graviditeten påverkar barnets risk för framtida fetma genom förändringar i funktionen hos DNA.

Processen, som kallas epigenetisk förändring, kan leda till att barnet producerar mer fett. Den effekten verkar oberoende av hur tjock eller smal modern är och barnets vikt vid födseln.

Epigenetik handlar om forskning i hur olika faktorer, exempelvis miljöpåverkan programmerar cellerna i arvsmassan, DNA, i kroppen.

Forskarna såg ett det fanns ett samband mellan kolhydratrik kost under graviditeten och epigenetiska förändringar.

-Vi har visat för första gången att mottagligheten för fetma inte bara kan tillskrivas en kombination av våra gener och vår livsstil, utan också kan utlösas av påverkan på barnets utveckling i livmodern, inklusive det som mamman ätit. Mammans näringsintag under graviditeten kan orsaka betydande epigenetiska förändringar som bidrar till att hennes barn riskerar fetma i barndomen, säger Keith Godfrey, professor i epidemiologi och mänsklig utveckling vid universitetet i Southampton och ledare för studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna mätte epigenetiska förändringar hos nästan 300 barn vid födseln och visade att dessa i hög grad förutspådde graden av fetma vid sex till nio års ålder.

– Denna studie indikerar att åtgärder för att förhindra barnfetma bör inriktas på att förbättra mammans nutrition och hennes barns utveckling i livmodern. Dessa kraftfulla nya epigenetiska mätningar kan visa sig användbara för att övervaka barnens hälsa, säger professor Godfrey.

Enligt forskarna bakom studien finns det övertygande bevis för att epigenetiska förändringar, delvis, kan förklara kopplingen mellan en dålig start i livet och senare risk för sjukdomar.

Kvinnor i fertil ålder bör få bättre tillgång till stöd när det gäller nutrition och livsstilfaktorer för att förbättra hälsan för nästa generation, och för att minska risken för att sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdom som ofta är relaterade till fetma, anser forskarna.