Samband mellan lågt D-vitamin och ökad dödlighet hos män
D-vitamin bildas från kolesterol i huden när den utsätts för solljus. Det viktiga fettlösliga vitaminet påverkar balansen mellan kalcium och fosfat i blodet och har betydelse för skelettets benbildning. Förr i tiden tog vi torskleverolja för att avvärja rakitis, engelska sjukan, och lindra stela leder.(Foto: AFP/Mychele Daniau)


D-vitamin har i flera studier visat sig ha stor betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Nu visar en ny svensk studie som ingår i ett internationellt projekt, att det finns en koppling mellan låga D-vitaminvärden i blodet och en ökad dödlighet hos äldre män.

Vid Göteborgs universitet har statistikern Helena Johansson tillsammans med forskarkollegor vid Centrumbildningen för Ben- och Artritforskning vid Sahlgrenska Akademin, följt 2 878 äldre svenskar under åtta år. Syftet med studien är att undersöka risken för benskörhet och är en del av ett internationellt projekt.

Forskarna kom fram till att det fanns ett tydligt samband mellan låga halter av D-vitamin i blodet och en ökad dödlighet hos äldre män.

”Studien visar att män med D-vitaminnivåer i det lägsta intervallet hade mer än dubbelt så hög risk att dö jämfört med män som låg på medianvärdet. Eftersom resultaten är kontrollerade mot ett stort antal bakomliggande faktorer som sjukdomar, läkemedelsbehandling och årstidsvariation, måste sambandet mellan D-vitamin och dödlighet anses starkt”, säger Helena Johansson i ett pressmeddelande.

Vitamin D behövs för skelettets benbildning. I Sverige har vi långa solfattiga vintrar som medför att blodnivåerna av D-vitamin varierar under året. I de nordiska länderna är därför kosten en viktig D-vitaminkälla. Genom att äta fet fisk, raps- och fiskleverolja, ägg och mejeriprodukter får man i sig D-vitamin naturligt.

Tidigare studier har visat att D-vitamin kan ha en viktig betydelse för att hindra uppkomsten av många sjukdomar som exempelvis cancer, multipel skleros (MS), reumatoid artrit, fetma och högt blodtryck.

Brist på D-vitamin kan till och med spela en roll i de höst- och vinterdepressioner som många lider av i solfattiga länder.

Forskarna bakom den aktuella studien vid Sahlgrenska Akademin säger att det är ännu för tidigt att fastslå om behandling med D-vitamin skulle kunna öka överlevnaden.

”Det behövs mer resultat från randomiserade behandlingsstudier med D-vitamin innan man kan dra den slutsatsen”, säger Helena Johansson.

Studien som bygger på uppgifter hämtade ur den omfattande så kallade Mr OS-studien, följde 11 000 äldre män från USA, Sverige och Kina och har publicerats i tidskriften Osteoporosis International.