Samband mellan glutenkänslighet hos mamman och ökad risk för schizofreni hos barnet konstaterat
Under graviditeten överförs mammans antikroppar till barnet via moderkakan så därför kunde forskarna se att höjda IgG-nivåer hos barnet visade att mammans immunsystem reagerat mot vissa typer av proteiner. Kvinnan på bilden har ingen koppling till. artikeln. (Foto: AFP/Loic Venance)


För första gången har forskare påvisat att det finns en koppling mellan födoämnesöverkänslighet hos mamman och framtida psykisk sjukdom hos barnet, enligt en ny studie från Karolinska Institutet och Johns Hopkins University.

Tidigare har man känt till att vissa infektioner under graviditeten kan ge en ökad risk för schizofreni hos barnet.

I en ny studie har forskarna granskat 764 förlossningsjournaler och blodprov från nyfödda barn i Sverige från nyfödda barn mellan 1975 och 1985. Av de barn som ingick i studien utvecklade 211 barn en så kallad ickeaffektiv psykossjukdom senare i livet.

Genom att mäta så kallade IgG-antikroppar i sparade blodprover från nyfödda kunde de spåra de immunreaktioner som utlösts av antingen komjölksproteinen (kasein) eller gluten (gliadin).

Forskarna kom fram till att de barn vars mammor med onormalt höga nivåer av antikroppar mot gluten hade en nästan fördubblad risk att utveckla schizofreni senare i livet, jämfört med barn vars mammor hade normala nivåer av antikroppar.

Ingen ökad risk för schizofreni kunde ses hos barn vars mammor var överkänsliga mot komjölksprotein.

Trots att man i resultaten tagit hänsyn till andra riskfaktorer, som mammans ålder, förlossning med kejsarsnitt eller barnets födelsevikt, kvarstod kopplingen mellan gluten-antikroppar hos mamman och ökad risk för schizofreni hos barnet

– Vi kan alltså tala om en tredje faktor, utöver genetik och livsstil, nämligen vad som händer med barnet under graviditeten och efter förlossningen. Därmed inte sagt att alla barn till mammor med överkänslighet mot vissa födoämnen automatiskt blir psykiskt sjuka, långt därifrån, säger Håkan Karlsson som lett studien tillsammans med Christina Dalman, vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften American Journal of Psychiatry.

FAKTA: Gluten

Att vara glutenintolerant innebär att man inte tål proteinet gluten. Det finns i alla livsmedel som innehåller vete, korn eller råg. Förutom de mest uppenbara livsmedlen som till exempel bröd, pasta och olika mjölsorter så är det vanligt att hitta gluten i olika halvfabrikat.

Det finns särskild kost för dem som är glutenintoleranta. Dessutom finns glutenfritt mjöl.

Gliadin är ett i gluten förekommande glykoprotein. Gliadin spelar en nyckelroll vid celiaki, eftersom det är gliadin som utlöser den antikroppsrektion som orsakar de för celiaki karaktäristiska skadorna på tunntarmens slemhinna.

Källor: Glutenintolerans.net, Food-diagnostics.se,