Samband mellan ensamhet och för tidig död
Gemenskap med andra människor är en viktig faktor för att må bra. Ensamhet ökar risken för att få sämre hälsa, livskvalitet och kan till och med bidra till en för tidig död, visar forskning. (Foto: AFP/DDP/Oliver Lang)


Ensam är inte stark, i synnerhet inte på ålderns höst. Även om den äldre inte själv upplever sig vara ensam så ökar social isolering risken att dö i förtid, enligt en brittisk forskningsstudie.

I studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, ingick 6500 kvinnor och män över 52 år.

Forskarna fann att de personer som saknade social samvaro med familj och vänner hade 26 procent högre risk att dö inom en sjuårsperiod än de som hade socialt umgänge.

Förhållandet var detsamma både om personen kände sig ensam eller inte, vilket förvånade forskarna.

– Sociala kontakter kan ge känslomässigt stöd och värme som är viktig men de ger också saker som rådgivning, att se till att människor tar sin medicin och ger stöd för att hjälpa dem att göra saker, säger professor Andrew Steptoe, som lett studien vid University College i London, i en kommentar till BBC News.

– Det har varit en sådan ökning av människor som lever ensamma. Under de senaste 15 åren har antalet 55 till 64-åringar som bor ensamma ökat med 50 procent, tillägger han.

Det har även visats i tidigare studier att det finns en koppling mellan social isolering och dålig hälsa.

En amerikansk studie som utfördes av forskare vid University of California, San Francisco, har granskat sambandet mellan ensamhet, förmåga att utföra dagliga aktiviteter och för tidig död. Resultatet visade att det finns en tydlig koppling mellan ensamhet och en ökad risk att dö i förtid.

I den studien ingick 1604 deltagare med en genomsnittlig ålder på 71 år. Av de 43 procent som uppgivit att de kände sig ensamma hade 22,8 procent (var femte person) avlidit under den period som studien pågick.

Av dem som inte kände sig ensamma var motsvarande siffra 14,2. Studien har publicerats i tidskriften Archives of Internal Medicine.