Samband mellan brister i kommunikation och mödradödlighet
Språkliga svårigheter kan vara en faktor som ökar risken för mödradödlighet i Sverige. (Foto: Cat Rooney/The Epoch Times)


Risken att dö i samband med graviditet och förlossning i Sverige är betydligt högre bland utlandsfödda kvinnor än bland de svenskfödda kvinnor, visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Historiskt sett har barnafödandet inneburit en stor risk för kvinnan. I Sverige dog årligen 250-300 mödrar per 100 000 i barnsäng mellan 1910-1950. Idag dör i medeltal sex kvinnor per år i mödradödlighet i vårt land.

Vid Akademiska sjukhuset har Annika Escher, specialist i gynekologi och obstetrik och avdelningsläkare på kvinnokliniken, granskat 75 journaler om mödradödsfall i Sverige som skett under åren 1988 till 2010.

Annika Escher har sett att det fanns ett samband mellan en högre risk för mödradöd och brister i kommunikation i vården bland de utlandsfödda kvinnorna.

– I flera av de dödsfall som inträffade bland kvinnor som inte talade svenska hade inte professionell tolk använts, och detta orsakade ibland fördröjningar i diagnostik och behandling som kunde ha bidragit till det tragiska utfallet, säger Annika Esscher, i ett pressmeddelande.

Annika Escher anser att trots att antalet mödradödsfall är mycket lågt i Sverige så kan hennes studie bidra till att ”belysa brister i sjukvården och leda till förbättrad vård för den enskilda kvinnan.”

Källor: Akademiska sjukhuset, RFSU